A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

1-12 klasių tėvų dėmesiui!

     Rugsėjo 20 d. (ketvirtadienį) 1-12 kl. mokinių tėvelius  kviečiame į  tėvų susirinkimą. Jūs susitiksite su dalykų mokytojais, susipažinsite su 2018 -2019 m. m. švietimo naujovėmis, aptarsite pokyčius mokykloje.

     17 val.  aktyviausi klasių tėvai  kviečiami į  Tėvų forumą:  1-4 kl. aktyviausi tėveliai laukiami 115 kab., 5-8 kl. – 224 kab. , 9-12 kl. – 219 kab.   

     18 val. prasidės  klasės  tėvų susirinkimai klasės vadovo kabinete, kurių metu bus galima susitikti ir su dalykininkais.   

     Kviečiame aktyviai dalyvauti.

2018-2019 m. m. „Santaros“ gimnazijos klasės auklėtojų sąrašas