A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai,

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279 skelbiu savo 2018 m. Veiklos ataskaitą.

Prašyčiau iki 2019 m. sausio 30 d. teikti siūlymus gimnazijos tarybai dėl skelbiamos ataskaitos vertinimo.

Veiklos ataskaita čia

 

                                                                                                       Direktorė Larisa Jalovaja