A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Spalio mėnesio planas

                           VILNIAUS” SANTAROS” GIMNAZIJA
                           

Darbo planas

Spalis                                                                                                     

Eil.Nr.

                  Renginiai

             Data

     Vykdytojai

I.

Mokymasis ir ugdymas

 

 

1.

 Konstitucijos egzaminas  I turas (II-IV gim.kl.)

Piešinių konkursas (1-4 kl.)

2019-10-03

L.Bareikienė,.

L. Myško

2.

Tarptautinė Mokytojų diena.

2019-10-04

Darbo grupė Mokinių taryba

3.

 

 

„Gyvename sveikai“.Edukacinės pamokos mokiniams:

„Graži šypsena“. Dalyvauja 2- ųjų klasių mokiniai

„Vyro ir motėrs sveikata. Ką reikia žinoti?“ Dalyvauja I- II klasių mokiniai.

„ Mitybos ir fizinio aktyvumo svarba sveikatai. „Žinučių“ kaklo sindromas“.Dalyvauja 6, 8 –ųjų klasių mokiniai.

 

 

2019 -10-1,8,15

2019-10-24

 

2019 -10 02

 

 

N. Kubilienė

 

L.Dmitrijeva

 

L. Dmitrijeva

4.

Pilietiškumo valanda. „Aš ir teisinė valstybė.“Dalyvauja 7 –ųjų kl.mokiniai.

2019 -10 -01-25

L. Dmitrijeva

 

5.

Pilietiškumo akcija „Žvakutė ant užmiršto kapo“

(10-12 klasės)

2019-10 -21-25

 

L. Bareikienė

Tolerancijos centras

6.

Mokykla be sienų.Edukacinės pamokos.

2019-10 -01-25

Dalykų mokytojai

7.

 

Rusų kalbos olimpiada (5-11 kl.).

2019-10 –

Rusų kalbos mokytojai

8.

Susitikimas su vienuoliu budistu K. Marčiulynu. Dalyvauja III-IVgim._kl.mokiniai.

2019-10-15

V.Laucivienė, A. Jurevičienė

9.

Biologijos ir technologijų integruota savaitė „Dosnus ruduo“. Dalyvauja 7,8,9 klasių mokiniai

2019 -10-21-25

Biologijos ir technologijų mokytojai

10.

Konstitucijos diena. Pilietiškumo valandėlės.

Akcija „Konstitucija gyvai“.

2019-10-25

L. Bareikienė, istorijos mokytojai, klasių auklėtojai

11.

Edukacinės pamokos Markučiuose.Dalyvauja 5 -8 I- II gim. kl. mokiniai.

2019-10-01-25

S. Juknevičienė,

rusų kalbos mokytojai

12.

Projekto „Olimpinis mėnuo“ renginiai .Dalyvauja 1a, 2a, 3a, 3b, 3c, 4a mokiniai

2019-10- 01-25

Pradinių klasių mokytojai

13.

Parodos:

-„ Aksinis ruduo“(1-4 kl.)

-„ Rudens spalvos“(5-8 kl.)

– Halloween  rudens kaukės

 

2019-10

Pradinių klasių mokytojai

Technologijos mokytojai

Anglų kalbos mokytojai

13.

Sporto varžybos: kvadratas. Dalyvauja 5 klasių mokiniai.

 

 

2019-10-

I.Kačerauskienė,

Kūno kulltūros mokytojai

II.

Mokyklos bendruomenė ir savivalda

 

 

1.

Valanda su direktore. Susitikimas su mokinių aktyvu.

2019-10-16

L. Jalovaja

2.

 

Mokinių savivaldos posėdžiai.

 

2019-10- 03,10,17 ,24

O. Toločko

 

3.

Ekologijos ir aplinkos technologijų sampratos elementų taikymo grupės posėdis.

2019-10 -08

Gimnazijos administracija

4.

Metodinės tarybos posėdis

2019-10-01

T. Bruskina

5.

 Gerovės komisijos posėdis

2019-10-14

T. Lukoševičienė

6.

Mokytojų grupių pagal interesus  darbo posėdžiai

2019-10- 08,15,22

Dalykų mokytojai

 

7.

Projekto „Renkuosi mokyti –mokyklos kaitai“  komandos posėdis

2019-10-08

T. Lukoševičienė

8.

Pasitarimas „Pirmokų adaptacija  mokykloje“

„Penktokų adaptacija „

2019-10-28

2019-10-29

Specialistai, 1-ųjų 4, 5-ųjų klasių auklėtojai,dalyko mokytojai

9.

Mokomės kartu: seminaras –konsultacija „Ugdomosios veiklos kokybės tobulinimo praktiniai aspektai.“

2019- 10 -14,15

Metodinė taryba,

Metodinių grupių pirmininkai

10.

Tėvų švietimas: „Kaip išmokyti vaiką mokytis“

2019-10-

Psichologas I.Kolesnikov

11.

Tėvų forumo susirinkimas

2019-10-24

L. Jalovaja

III

Direkciniai pasitarimai

 

 

1.

 

Pagalbos mokiniams organizavimas.

5-8, II-IV gim. klasių mokinių lankomumas. Tėvų atsakomybė.

Mokyklos sveikatos pasas.

Mokyklos socialinis pasas. Rizikos mokinių grupės.

2019-10- 01

T. Ginovič

 

J.Beliajeva, T. Lukoševičienė

N. Kubilienė

L. Dmitrijeva

2.

 Neformaliojo ugdymo veiklos organizavimas.

Kultūros pasas.

2019-10-07

E. Avižienienė

3.

2 % lėšų panaudojimas.

IKT atnaujinimo plėtros plano  aptarimas

2019-10-14

G. Novickij

A.Yalovoy

4.

Priemonių planas ugdymo kokybės gerinimui:pradinių  klasių , rusų kalbos metodinės grupės.

2019-10-21

Metodinių grupių pirmininkai

5.

Priemonių planas ugdymo kokybės gerinimui: lietuvių kalbos, matematikos metodinės grupės

2019-10-28

Metodinių grupių pirmininkai

IV

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

1.

1-ųjų, 5 -ųjų klasių apibendrinamoji kontrolė:

– pamokų lankymas;

-klasių auklėtojų darbas;

– specialistų pagalba.

2019-10-01-25

 

Administracija, psichologas I. Kolesnikov

Dalykų mokytojai

2.

 

 

 

 

 

Pagalba mokiniams:

-grįžusiems iš užsienio;

-užsieniečiams;

-„rizikos“ grupės;

– silpnai besimokantiems;

-spec.poreikių.

2019-10

 

 

 

 

 

Administracija

 

Dalykų mokytojai

 

 

 

3.

Naujų mokinių adaptacija.

2019-10

 

4.

Naujai atvykusių mokytojų pamokų lankymas.

 

2019-10-01-25

Administracija

V.

Kontroliniai darbai

 

 

 

5-ose klasėse :

-lietuvių kalba

-rusų kalba

– matematika

IV-ose gim. klasėse :

Bandomasis lietuvių kalbos darbas

2019-10 –01,02,03

2019-10 –

 

 

2019-10-08

Dalykų mokytojai

 

 

 

 

Lietuvių kalbos mokytojai