A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

2017 m. vasario 9 d. vyko gimnazijos ir progimnazijos tėvų forumas

2017 m. vasario 9 d. vyko gimnazijos ir progimnazijos tėvų forumas. Tėvų atstovai buvo supažindinti su nauja priėmimo į mokyklą tvarka, patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 11 d. sprendimu Nr. 1-794.

Kalbėta apie mokinių pasiekimų tikrinimą per standartizuotus testus, PUPP, brandos egzaminus.

Tėvų atstovams buvo pristatyti tėvų apklausos, vykusios 2016 m. gruodžio mėnesį rezultatai. Kalbėta apie mokyklos aukščiausius tėvų įvertinimus ir apie tai, kas dar yra tobulintina: tėvų švietimas, iniciatyvos bei jų įgyvendinimas.

Forumo metu sutarta, kad savo siūlymus, kaip gerinti šią veiklą, tėvai pateiks mokyklos elektroniniu paštu.