A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Archyvas 2020.03.03

Informacija

Vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 37 straipsnio 7 dalimi, duomenų valdytojas informuoja, jog paskyrė duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų apsaugos pareigūno duomenys: 
MB „Veiklos sprendimai“ 
Tomas Gagys
Žalgirio g. 122, 09300 Vilnius 
Tel. nr. +370 672 43319 
El. p. dap@veiklos-sprendimai.lt

 

 


IMG_8621

Dalyvaujame 23-oje tarptautinėje konferencijoje „Naujieji filomatai“ Gardine

Vasario 26 d. – 28 d. 26 ,,Santaros” 3-11 kl. mokiniai, dalyvaujantys tarptautiniame projekte ,,Mes – dalis Europos mozaikos”,   lankėsi Gardino E. Karskio  gimnazijoje  Nr.1 Baltarusijoje. Turėjome galimybę dalyvauti  anglų klb., matematikos, informatikos, fizikos ir geografijos pamokose, iš arčiau susipažinome su pačia gimnazija.Tai buvo ir įdomu, ir naudinga. Dar buvo organizuota ekskursija, kurios metu gidas pasakojo miesto istoriją ir tai, kaip šis miestas yra susijęs su Vilniumi. Gardino architektūra ir istorija padarė mums įspūdį, nes nepaisant to, kad  miestas  karo metu buvo nuniokotas, visgi svarbiausi  istoriniai pastatai buvo išsaugoti. Baltarusiai buvo labai draugiški ir atviri, jų dėka tikrai gerai praleidome laiką.