A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

1921–1931 L. I. Pospelovos Vilniaus rusų humanistinė gimnazija

Mokyklos istorija saugoma  Lietuvos Respublikos valstybiniuose  archyvuose (fondas 1402/F183).

Vilniaus humanitarinė gimnazija buvo įkurta 1921 m. rugsėjo 10 d.

Gimnazijos direktore buvo paskelbta  L.Pospelova. Ši gimnazija  buvo sukurta kaip privati mergaičių gimnazija. Mokymasis joje buvo mokamas ir kainavo apie 150 – 200 zlotų, dėl to ne visi čia galėjo mokytis.

Norint įstoti į gimnaziją, reikėjo išlaikyti stojamuosius egzaminus,  kurie reikalavo specialaus pasiruošimo gimnazijos parengiamosiose klasėse (1-4) arba  pasiruošimo namuose. Iš esmės, gimnazijoje moksleivės mokėsi nuo 1 iki 8 klasės  ir  kiekvienais metais turėjo laikyti keliamuosius egzaminus.

Pagal savo tautinę ir religinę sudėtį ši įstaiga galėjo būti laikoma tarptautine, nes joje mokėsi tik šiek tiek daugiau nei 20% rusų. Gimnazijoje įgydavo išsilavinimą emigrantų vaikai iš Rusijos ir vietiniai rusų vaikai. Neturtingiems, bet gabesniems vaikams buvo skiriamos stipendijos ir aukos iš  Vilenskio rusų draugijos, taip  pat ir iš cerkvės. Kaip liudija archyvo dokumentai, gimnazijoje mokėsi ne daugiau kaip 200 žmonių.

1930 m. Vilenskio rusų humanitarinė gimnazija tapo A.Puškino. Gimnazijoje buvo rengiami rusų poezijos vakarai,  vaidinimai pagal Puškino, Lermontovo, Ostrovskio ir kitų rusų klasikinės literatūros atstovų kūrinius. Iki šiol archyve saugomos teatro vaidinimų programos.

Gimnazija buvo humanitarinė, nes daug dėmesio skyrė humanitariniams dalykams. Be valstybinės  lenkų kalbos, gimnazijoje  mokiniai buvo mokomi rusų, vokiečių, prancūzų ir lotynų kalbų. Vyravo rusų kalba, tačiau Lenkijos istorija ir geografija buvo dėstoma lenkiškai.

Gimnazijos direktorė  L.Pospelova mokė matematikos. Buvę  jos mokiniai šią mokytoją prisimena kaip griežtą, reiklią, bet labai sąžiningą.

L.Pospelovos  gimnazija nepasižymėjo stipria materialine padėtimi, kadangi priklausė  nedidelei dotacinei lenkų valstybei.

Gimnazija gaudavo materialinę pagalbą iš Vilenskio rusų draugijos.

Archyvuose išsaugota A.Puškino gimnazijos kronika, kurioje buvo rašoma  apie gimnazijoje vykdomą turiningą popamokinę veiklą. 1932–1933 metais gimnazijoje buvo rengiami rusų poeto Kolcovo atminimo vakarai, švenčiamos A.Puškino gimimo ir mirties metinės, statomi spektakliai pagal Anderseno pasakas. 1934–1935 metais (tuo metu mokykla buvo A.Mickevičiaus gatvėje 23) gimnazijoje atsirado radijas, buvo stebimas pamokų lankomumas, o L.Pospelovos egzaminuose dalyvaudavo dėstytojai iš Lelevelio gimnazijos.

1930 m. pabaigoje vyriausios gimnazijos klasės buvo performuotos į licėjų,  tačiau finansinė padėtis vis blogėjo. Apie nepelningą L.Pospelovos gimnazijos finansinę padėtį rašė laikraštis „Rusiškas žodis“ (Nr.137).

L.Pospelova mirė 1939 metų gegužės 17-osios naktį.  Jai tuo metu buvo 80 metų.