A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

1940–1941.04 Vilniaus V. I. Lenino vidurinė mokykla

1940 metais, po sovietų kariuomenės  okupacijos, Vilenskio rusų gimnazija tapo Lenino mokykla ir įsikūrė dabartinėje konservatorijoje. Prasidėjus sovietų-vokiečių karui ir vokiečiams okupavus Lietuvą, gimnazija tapo Gudų-rusų gimnazija (1941–1943).

1943 metų pradžioje gimnazija iširo ir rusų gimnazija persikėlė iš Ostrobramskio g. 29 į Vokiečių gatvėje esantį  pastatą, netoli vokiečių bažnyčios. Visus šiuos metus (1941–1944) rusų gimnazijos direktoriumi buvo A.Fraimanas, kuris į Lietuvą įžengus sovietų kariuomenei, bijodamas represijų, emigravo į Vakarus.

1944 metų rudenį gimnazija persikėlė  į Ožeško gimnaziją, kuri iki karo buvo lenkiška. Vienoje pastato pusėje buvo keturios berniukų gimnazijos, kurioms vėliau buvo suteiktas I.Černiachovskio vardas, o kitoje pusėje buvo mergaičių gimnazija Nr.6, kuri vėliau tapo Lukiškių mokykla.

A.Fraimanui emigravus, neilgą laiką direktoriaus pareigas perėmė Sokolovas (lotynų  kalbos mokytojas), tačiau  1945 metais gruodžio 6 d. jį pakeitė A.Razinkovas.

Iš pirmojo gimnazijos direktoriaus Razinkovo Aleksejaus Petrovičiaus prisiminimų:

„1945-ųjų žiemą gavau patalpas, kur seniau buvo ligoninė. Ateinu – sargybiniai prie vartų. Ant sienų kraujo pėdsakai, ant grindų tvarsčiai, gipso nuolaužos. Iki kovo mėnesio viską spėjome sutvarkyti. Suolus atsinešėm iš vokiečių bažnyčios. Į pamokas mokiniai ateidavo su antpečiais, šautuvais – tiesiai iš sargybos.“

1945-ųjų pavasarį gimnazija išsikėlė į kitas patalpas E.Ožeškovos aikštėje. Gimnazijos materialinė padėtis buvo sunki: trūko vadovėlių, sąsiuvinių, būsto mokiniams ir mokytojams. Tačiau noras mokytis buvo stipresnis už visus sunkumus.

Visi mokytojai buvo itin draugiški ir darbštūs. Daugelis pedagogų turėjo labai didelį darbo stažą, pvz: matematikai Klebanskis V.A. ir Buz I.A.., fizikas Lehemas G.G., lietuvių kalbos mokytojas Baumilas A.A. ir  kiti. Buvo ir labai jaunų mokytojų: Volkova A.V., Polianskaja O.I., Abramsonas E.J., Akopova N.D. ir Akopovas A.S., Melsitova P.A., ir kiti.

1946 m. vasario 16-ąją dieną 4-oji vyrų gimnazija buvo pavadinta Černiachovskio vardu.