A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

1997-… Vilniaus „Santaros“ vidurinė mokykla

Mokykla įsikūrusi dešiniajame Neries krante tarp karaliaus Mindaugo ir Žaliojo tiltų. Vos kelių minučių tereikia, kad patektume į Vilniaus širdį – Arkikatedros bazilikos aikštę, Gedimino prospektą ar į naująjį administracinį centrą Europos aikštėje.

Mokyklos įkūrimo ištakos – Vilniaus rusų gimnazija. 1997 metais mokyklos bendruomenė pasirinko „Santaros“ vardą.

Vilniaus „Santaros“ vidurinė mokykla turi pradinę mokyklą (1-4 klases). Mokykloje vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo (5-10 klasės) ir vidurinio ugdymo (11-12 klasės) programos.

Mokinius moko 59 mokytojai. Tai aukštos kvalifikacijos specialistai: 5 ekspertai, 11 metodininkų, 47 vyresnieji mokytojai.

Mokyklos šūkis – „Kiekvieno pažanga ir sėkmė“. Daug dėmesio mokykloje skiriama gabiems mokiniams ir mokiniams, kuriems reikalinga pagalba. Jie gali tobulinti savo žinias diferencijuotose grupėse (7, 8, 9, 10 klasės, anglų k., lietuvių k., matematika). Organizuojamos įvairių dalykų konsultacijos (11-12 klasės). Mokykloje verda įdomus ir turiningas kultūrinis gyvenimas. Mokiniams pageidaujant, mokykloje veikia daug įvairių būrelių. Populiariausi – pučiamųjų orkestras „Santara“, lėlių teatras.