A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Progimnazijos kodas - 304089978
Tel./faks. 8 5 272 78 41

Administracija

Vilniaus „Santaros“ gimnazijos administracija

Direktorė Larisa Jalovaja (II vadybos kategorija), tel. 272 78 41

Direktoriaus pavaduotoja Jelena Beliajeva, kuruoja 11-12 klases, organizuoja brandos egzaminus, tel. 272 57 47

Direktoriaus pavaduotoja Tatjana Ginovič, tel. 272 57 14, kuruoja 9-10 klases, organizuoja pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Genadijus Novickij, tel. 272 78 40

 

Vilniaus „Santaros“ progimnazijos administracija

L.e. direktoriaus pareigas Tamara Lukoševičienė (II vadybos kategorija), tel. 272 57 14

Direktoriaus pavaduotoja L. Giedroit, kuruoja 5 – 8 klases, koordinuoja Tarptautinių tyrimų organizavimą, organizuoja standartizuotų testų tyrimą 4, 6, 8 klasėse, tel. 272 57 47

Direktoriaus pavaduotoja T. Bruskina, kuruoja 1-12 klasių vadovų darbą ir organizuoja mokytojų metodinį darbą

Direktoriaus pavaduotoja Evelina Avižienienė, kuruoja neformalųjį ugdymą

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui Genadijus Novickij, tel. 272 78 40