A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Mokyklos taryba

Mokyklos taryba gyvuoja jau 7 metus.Jos struktūra keitėsi kiekvienais metais.Savo veiklą mokyklos taryba derina su mokyklos savivaldos veiksniais ir standartais, aktyviai dalyvauja mokyklos renginiuose. 2006-2007 m.m. mokyklos tarybos nariai dalyvavo „Aš galiu“, „Saugi teritorija“, „Kuriame bendruomenę“ projektuose.

Mokyklos taryba sprendžia mokymosi problemas kartu su nepažengusiais moksleiviais, palaiko ryšius su miesto bendruomenę, dalyvavo seminaruose, posėdžiuose.

Mokyklos taryba rūpinasi rūkymo, paauglių nusikalstamumo prevencijos klausimais.Kartu su Šnipiškių seniūnija ir Šnipiškių rajono policijos nuovada mokyklos tarybos nariai aktyviai diskutuoja apie šias problemas.Buvo paruoštas kreipimasis apie vaikų nusikalstamumo prevenciją tėvams, organizuotas iškilmingas susitikimas su Policijos nuovados inspektoriumi, kuriame buvo svarstomos paauglių nusikalstamumo problemos.Į šį susitikimą buvo pakviesti paaugliai ir jų tėvai.

Mokyklos tarybos iniciatyva mokykloje įsteigtas materialinio palaikymo fondas.


Mokyklos tarybos nariai:

Mokytojai:
Liudmila Kovzan
Marina Šagidevič
Erika Červonenko

Tėvai:
I. Trifonov
J.Stryček
N.Rysgaard

Mokiniai:
Cymbal Anastasija 10c
Aleksejeva Ana  11c
Kolpakov Ernest 12a