A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41

Vaiko gerovės komisija

Vaiko Gerovės Komisija teikia:

 • pirminę specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, socialinę pagalbą mokiniams jų artimiausioje aplinkoje;
 • metodinę pagalbą – ugdymo įstaigos pedagogams, tėvams;
 • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį vertinimą;
 • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą.

Gimnazijos komisijos sudėtis:

 • Jelena Beliajeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
 • Edita Podpriatova, socialinė pedagogė – komisijos sekretorė;
 • Žana Ramanauskienė, specialioji pedagogė, logopedė – komisijos narė;
 • Svetlana Čaikovskaja, geografijos mokytoja – komisijos narė;
 • Elena Uzelo, biologijos mokytoja – komisijos narė;
 • Mingailė Kraučelytė, Vilniaus miesto I-ojo policijos komisariato nepilnamečių reikalų specialistė – komisijos narė;
 • Nijolė Kubilienė, sveikatos priežiūros specialistė – komisijos narė.

Vilniaus „Santaros“ gimnazijos  vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vilniaus „Santaros“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos  veiklos planas 2017–2018 m.m.