A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Mokyklos vizija, misija, vertybės

„Santaros“ gimnazija

Vizija

Vilniaus „Santaros“ gimnazija – tai prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės ir asmenybės ūgties siekianti gimnazija, grindžianti savo veiklą atsakomybės kultūros, bendruomenės susitarimų, pilietinio ugdymo ir vertybinių nuostatų puoselėjimu.

Misija

Teikti kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei neformaliojo švietimo įvairiapusišką ir kokybišką ugdymą, ugdyti savarankišką, aktyvią, kūrybingą, atsakingą, norinčią ir gebančią mokytis visą gyvenimą, pilietišką jaunąją kartą.

Vertybės

Mokykloje ugdymas grindžiamas rusų, lietuvių, kitų tautų, Europos ir pasaulio kultūros vertybėmis:

  • pagarba, rūpinimas ir tolerancija;
  • atsakomybė ir sąžiningumas;
  • kūrybiškumas ir veiklumas;
  • pilietiškumas;
  • pasidalytoji lyderystė.