A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Progimnazijos kodas - 304089978
Tel./faks. 8 5 272 78 41

Mokyklos vizija, misija, vertybės

„Santaros“ progimnazija

Vizija

Vilniaus „Santaros“ progimnazija – švietimo įstaiga, užtikrinanti kokybišką ugdymą(si) įvairios kilmės mokiniams, norintiems mokytis mūsų mokykloje. Tai mokykla, kurioje lanksčiai prisitaikoma prie besikeičiančių sąlygų, puoselėjamos tradicijos, tautiškumas ir tolerancija. Mokykloje ne tik suteikiama žinių, bet ir ugdomos kompetencijos, padėsiančios rasti savo vietą Lietuvos ir Europos visuomenėje. Mokyklos bendruomenė – susitelkusi, bendradarbiaujanti, iniciatyvi ir geranoriška, skatinanti kiekvieno pažangą ir sėkmę. Mokiniai jaučiasi saugūs, pasitiki savo sugebėjimais ir didžiuojasi savo mokykla.

Misija

Mes rūpinamės įvairios kilmės vaikų mokymu vienoje klasėje, sudarome sąlygas mokinių ir pedagogų mobilumo plėtotei, kuriame atvirą mokyklą, skatiname mokymąsi visą gyvenimą, puoselėjame toleranciją.

Vertybės

Mokykloje ugdymas grindžiamas rusų, lietuvių, kitų tautų, Europos ir pasaulio kultūros vertybėmis:

  • pagarba, rūpinimas ir tolerancija;
  • atsakomybė ir sąžiningumas;
  • kūrybiškumas ir veiklumas;
  • pilietiškumas;
  • pasidalytoji lyderystė.

„Santaros“ gimnazija

Vizija

Vilniaus „Santaros“ gimnazija – tai prasmės, atradimų ir mokymosi sėkmės ir asmenybės ūgties siekianti gimnazija, grindžianti savo veiklą atsakomybės kultūros, bendruomenės susitarimų, pilietinio ugdymo ir vertybinių nuostatų puoselėjimu.

Misija

Teikti kokybišką pagrindinį (II dalies) ir vidurinį išsilavinimą bei neformaliojo švietimo įvairiapusišką ir kokybišką ugdymą, ugdyti savarankišką, aktyvią, kūrybingą, atsakingą, norinčią ir gebančią mokytis visą gyvenimą, pilietišką jaunąją kartą.

Vertybės

Mokykloje ugdymas grindžiamas rusų, lietuvių, kitų tautų, Europos ir pasaulio kultūros vertybėmis:

  • pagarba, rūpinimas ir tolerancija;
  • atsakomybė ir sąžiningumas;
  • kūrybiškumas ir veiklumas;
  • pilietiškumas;
  • pasidalytoji lyderystė.