A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Progimnazijos kodas - 304089978
Tel./faks. 8 5 272 78 41

Kitos paslaugos

Mokykloje dirba:
Logopedas – spec. pedagogas – Žana Ramanauskienė (II aukštas, 206 kab.)
Socialiniai pedagogai – Larisa Dmitrijieva ir Edita Podpriatova (I aukštas, 116a kab.)
Psichologai – Margarita Borisova ir Viktor Tarasevič (III aukštas, 301 kab.)
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  – Nijolė Kubilienė (I aukštas, 102 kab., tel.: 272 78 40)
Pailgintos dienos grupė – Mariana Romanovskaja – pirmos klasės (109 k.) ir Tatjana Gelažec – antros ir trečios klasės (106 k.)

 

Teikiamos mokamos kopijavimo paslaugos:

1 puslapio A4 formato lapo kaina – 10 centų (0,03 €)
2 puslapių A4 formato lapo kaina – 20 centų (0,06 €)
1 puslapio A3 formato lapo kaina – 15 centų (0,04 €)
2 puslapių A3 formato lapo kaina – 30 centų (0,09 €)