A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Veiklą reglamentuojantys dokumentai

Vilniaus „Santaros“ gimnazijos nuostatai

Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 2018-2022 metų strateginis planas

Mokinių elgesio tvarka

Ugdymo planavimas
Metodinės veiklos reglamentas
Mokyklos mokinių lankomumo aprašas
Mokiniu individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Mokinių ir darbuotojų skatinimo aprašas
Gabių mokinių ugdymo programa
Namų darbų skyrimo tvarka
Užsieniečių vaikų ugdymo tvarka

Gimnazijos socialinės veiklos aprašas
Ugdymo karjerai tvarkos aprašas
Patyčių prevencijos aprašas

Mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos ir kūno kultūros pamokų tvarkos aprašas

Mokinių tėvų informavimo ir komunikavimo aprašas