A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Kl vadovai4

Ar mes pasiruošę bendrauti su tėvais kitaip?

Kovo 27 dieną vyko 5-12 klasių auklėtojų diskusija „Mokyklos ir tėvų partnerystė“, kurią vedė mokyklos psichologai M. Borisova ir V. Tarasevič.

Mokytojams buvo pasiūlyti įsijausti į skirtingus vaidmenis: klasių auklėtojus, mokinių tėvus, administracijos atstovus. Darbą grupėse stebėjo ekspertai – projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ komandos nariai. Mokytojai grupėse svarstė, kaip jie supranta, kas yra mokyklos ir tėvų partnerystė, ko tikimasi iš mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo.

Išklausius visų grupių pasisakymus, padedant psichologams buvo išgryninta partnerystės samprata. Mokytojai diskutavo apie mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą: ar reikia pokyčių.

Nuomonės išsiskyrė. Buvo manančių, jog klasių auklėtojai ir taip dirba gerai. „Mano klasės tėvai tikrai aktyviai dalyvauja klasės gyvenime. Jeigu į juos kreipiesi pagalbos, niekada neatsisako padėti“, „Šiais laikais labai dažnai bendravimas vyksta tik virtualioje erdvėje – susirašinėjant, o norėtųsi artimesnio, gyvo bendravimo“, „Pareigingumas ir atsakomybė – gerų klasės auklėtojo ir mokinių tėvų santykių pagrindas“ – teigė klasių auklėtojai.

Ekspertų grupės narės (T. Bruskina, E. Červonenko, A. Žukauskienė) pristatė ir pakomentavo mokykloje dominuojantį tradicinį, kai tėvai veikia pagal mokyklos nurodytą programą, ir siektiną – bendruomeniškumu grįstą mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo modelius.

Progimnazijos direktorė T. Lukoševičienė apibendrindama visų pasisakymus palygino tradicinį tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą su tradicine pamoka. „Tradicinė pamoka nėra blogai. Bendradarbiavimas su tėvais tikrai vyksta – tik tradiciškai. Jeigu pamokoje stengiamės taikyti aktyviuosius mokymo metodus, tai ir į bendradarbiavimą su tėvais turėtume keisti požiūrį ir ieškoti kitokių formų“,– teigė direktorė.

Buvo sutarta, kad bendruomeniškumu grįstas mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo modelis yra šiuolaikiškas ir perspektyvus, turėtume remtis juo savo darbe, nors tai ir nelengva.

Kl vadovai1 Kl vadovai4 Kl vadovai3 Kl vadovai2