A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Darbo užmokestis

VILNIAUS “SANTAROS PROGIMNAZIJA“

________________________________________________________________________________

(Vilniaus miesto savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės pavadinimas)

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2016

metai

2017 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

I ketv.

Direktorius

1367

1

1555,56

Direktoriaus pavad. ugdymui

832

6

516,56

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

318

1

412,38

Mokytojai

670

84

675

Psichologas

614,74

1

623,79

Socialinė pedagogė

619

1

610,74

Bibliotekos darbuotojai

262

2

393,79

Duomenų bazės, el.dienyno valdymo priežiūros specialistas

202,35

2

319,75

Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas

197

2

286,45

Spec. pedagogas

682

1

691,65

Logopedas

171

1

172,91

Raštinės vedėja

219

1

482,85

Operatorė-sekretorė

182,50

2

193,83

Mokytojo  padėjėjos

383

4

434,89

Rūbininkas

190

2

190

 

L.e direktoriaus pareigas                                                    (parašas)                 Natalija Ginovič

 

(vyr. buhalteris)                                                             (parašas)                             (vardas ir pavardė)

 

 

VILNIAUS “SANTAROS GIMNAZIJA“

________________________________________________________________________________

 (Vilniaus miesto savivaldybės institucijos, įstaigos, įmonės pavadinimas)

 

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS

 

 

 

Pareigybės pavadinimas

 

2016

metai

2017 metai

darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius

 

I ketv.

Direktorius

1493

1

1494

Direktoriaus pavad. ugdymui

1184

2

1218

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

543

1

580

Mokytojai

647

67

680

Psichologas

389

1

156

Socialinis pedagogas

311

1

623,80

Bibliotekos vedėja

685

1

686

Meno vadovas

960

1

960

Informacinių ir komunikacinių technologijų specialistas

404,70

1

578,60

Duomenų bazės, el.dienyno valdymo priežiūros specialistas

202,35

1

275

Spec. pedagogas

171

1

173

Raštinės vedėja

438

1

238

Operatorė-sekretorė

183

1

194

Apsaugos darbuotojas (budėtojas)

430

1

484

Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojai

365

3

392

Kiemsargiai

243

3

253,30

Valytojos

452

9

485,55

Sargai

450

3

484

Tech.mok.pr.spec.(laborantas)

365

1

435

 

 

Direktorė                                                                    (parašas)                                 Larisa Jalovaja

(vyr. buhalteris)                                                         (parašas)                                 (vardas ir pavardė)