A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Tevu forumas09

Augame kartu su vaikais

Kovo 15 d. progimnazijoje vyko 1-4 ir 5-8 klasių tėvų diskusijos vaikų auklėjimo klausimais. Susirinko 40 aktyviausių progimnazijos tėvų.

1-4 klasėse tėvai diskutavo apie vaikų auklėjimą su mokyklos psichologe Margarita Borisova. Psichologė papasakojo apie įvairių šeimų auklėjimo stilius. Buvo ypač akcentuota vaiko kaip asmenybės svarba, tėvų reikalavimai vaikui pagal jo asmenines savybes. M. Borisova pabrėžė, kad svarbu nenuvertinti vaiko kaip asmenybės.

5-8 klasėse diskusijai vadovavo ir apie savo asmeninę patirtį pasakojo UAB „Mažasis genijus“ direktorė Liudmila Skobeleva. Ji kalbėjo apie tėvų ir vaikų santykius, kylančias problemas. Lektorė pabrėžė, jog pirmiausia tėvai privalo būti pavyzdžiu savo vaikui, mylėti vaiką, palaikyti net tada, kai jis padaro klaidų.

Buvo diskutuojama ir siūloma mokykloje įsteigti Tėvų klubą, kad tėvai bendrautų , spręstų kilusias vaiko ugdymo problemas, rengtų bendrus su vaikais renginius.

Tėvai sutiko, kad ir jiems žinomi faktai apie vaikų auklėjimą, privertė daugiau susimąstyti. Visi tėvai pritarė, kad tokie susitikimai yra naudingi.

Tą pačią dieną ir „Santaros“ gimnazijoje vyko Tėvų forumas. Dalyvavo 9-12 klasių  tėvų komitetų atstovai, klasių auklėtojai, administracija, mokyklos psichologas. Forumo metu tėvai, dirbdami grupėmis, svarstė, kaip būtų galima sustiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, tėvų, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą. Tėvai aktyviai diskutavo grupėse, o kilusius pasiūlymus pristatė visiems susirinkusiems.

Tevu forumas01 Tevu forumas11 Tevu forumas10 Tevu forumas09 Tevu forumas08 Tevu forumas07 Tevu forumas06 Tevu forumas05 Tevu forumas04 Tevu forumas03 Tevu forumas02