A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Progimnazijos kodas - 304089978
Tel./faks. 8 5 272 78 41

Respublikinis projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“

 

fondas-logo_______________________________________________________________________________ 

1-4 ,5-8 klasių  TĖVŲ FORUMAS

Sausio 18 dieną bei 25 dienomis projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ komanda 1-4 kl. ir 5-8 kl . tėvų aktyvams pristatė projekto tikslus ir kryptį. Dirbant su tėvais grupėse, buvo aptarti šie klausimai: mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo būdai, mokyklos pokyčiai ir tėvų iniciatyvos mokyklos kaitai.

Abiejų forumų metu tėvai iš tiesų buvo aktyvūs, pateikė nemažai pasiūlymų, kuo jie galėtų prisidėti prie bendro tikslo- kad kiekvienas mokinys patirtų pažangą ir sėkmę.

Tėvai pasiūlė dažniau susitikti ir aptarti iškilusias problemas, telkiant klasės aktyvą bendrai veiklai, organizuojant mokyklos renginius, dalijantis informacija.

Forumo metu tėvai susitelkė į atskiras grupes, atsakingas už įvairias sritis: komunikaciją ir informacijos pateikimą tėvams, už bendrus renginius su tėvais mokykloje, už aktyvesnį elektroninio dienyno naudojimą, už mokinių sveiką mitybą.

Forumas01 Forumas14    Forumas10 Forumas09 Forumas08 Forumas07   Forumas04 Forumas03

_______________________________________________________________________________ 

Lyderystės mokymai mokyklų vadovams

Gruodžio 7-8 d. įvyko projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ dalyvaujančių mokyklų vadovų mokymai su švietimo eksperte iš Didžiosios Britanijos dr. Coleen Jackson. Mokymų metu didžiausias dėmesys skirtas mokyklos direktoriaus kaip lyderio vaidmeniui. Kalbėta apie lyderystės strategijas, lyderiui būdingas savybes, kaip dalyvavimas projekte galėtų padėti joms atsiskleisti.  Svarbu ne tik būti lyderiu, bet ir įgalinti kitus savyje atrasti tokių savybių, sutelkti ir parengti kolektyvą pokyčiams.

Progimnazijos direktorė T. Lukoševičienė mokytojų posėdžio metu pasidalijo mintimis apie mokytojų lyderystę,  kalbėjo apie šiuolaikinę pamoką ir mokytojų vaidmenį joje.

_______________________________________________________________________________

Įsibėgėja mokyklų pokyčių projekto darbai

Lapkričio 23 d. projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai” mūsų mokyklos pokyčio komanda viešėjo Panevėžio „Vyturio” progimnazijoje surengtoje „Mokyklų komandų konsultacijoje”.

Po žaismingo prisistatymo vyko rimtas darbas mišriose grupėse. Buvo pristatytos mokyklų stipriosios ir silpnosios sritys, aptarta, kaip mokyklų vizijos, misijos, vertybės, tikslai ir uždaviniai, strateginiai planai dera su įtraukiojo ugdymo siekiais ir principais.

Pokyčio komandos įvardijo įtraukiojo ugdymo kliūtis ir pozityvius veiksnius, įsivardijo planuojamą pokyčio kryptį, rodiklius ir priemones, kuriomis to bus siekiama. Mūsų komandos pokyčio sritis – tėvų ir mokyklos partnerystė.

Renkuosi mokyti

_______________________________________________________________________________

Projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ įsibėgėja

Spalio 30-31 dienomis vyko antrasis projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ pokyčio komandų susitikimas.

Seminaro metu tyrėjai S. Balčiūnas ir dr. L. Miltenienė supažindino su įtraukiojo ugdymo situacija mokyklose: mokytojų, mokinių ir jų tėvų nuomonės tyrimo rezultatais. Be to, vyko „Renkuosi mokyti“ mokytojų (A. Pečiulienė), men torių (A. Žukauskienė), mokytojų grupės (E.Červonenko, S. Čaikovskaja, L. Myško) ir mokyklos vadovų (direktorė T. Lukoševičienė, pavaduotojaT. Bruskina) susitikimai  mobiliose grupėse.

Kitas etapas – remiantis tyrimų duomenimis, pasirinkti tobulintinas sritis.

Žiūrėti video

Atidaryti fotogaleriją

_______________________________________________________________________________

Šiuo siekiu vadovaujasi projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“  – džiaugiamės, kad įveikę sudėtingą atranką patekome tarp 15 Lietuvos mokyklų, pakviestų prie jo prisijungti.  Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.
Projektas remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata bei sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi. Tik šį kartą dėmesys bus skiriamas ne vien pradedantiesiems mokytojams, mokysimės, dirbsime, bendrausime ir diskutuosime visi: mokyklos vadovai, pedagogai, mokiniai ir jų tėveliai.  Kas mūsų laukia per dvejus projekto įgyvendinimo metus?
Pačioje projekto pradžioje mokykloje bus atliekamas išsamus tyrimas, kad galėtume identifikuoti labiausiai norimas tobulinti sritis. Nuorodas ir kvietimą užpildyti apklausos anketas netrukus gaus visi mokyklos mokytojai, mokiniai nuo 3 klasės bei jų tėveliai.
Suburta mokyklos pokyčių komanda dalyvaus tęstiniuose mokymuose ir rengs pokyčio projektą.
 Kad pokyčius išjudinti sektųsi dar sklandžiau, bus įtraukiama visa bendruomenė, teikiamos verslo ir vadybinės konsultacijos, projekte dalyvaujančioms mokykloms atsiras galimybė bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų.
Projekto metu bus stebima ir tiriama įgyvendinamo pokyčių projekto eiga, kad visi kartu galėtume pasidžiaugti padaryta pažanga ir nueitu keliu.
Projektą įgyvendina VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras, jau ne vienerius metus inicijuojantis teigiamus pokyčius Lietuvos mokyklose, pagrindinis projekto partneris – „Vilniaus prekybos“ paramos fondas DABAR.


Startuoja naujas projektas RENKUOSI MOKYTI – MOKYKLŲ KAITAI!


Džiaugiamės, kad mūsų mokykla laimėjo konkursą ir tapo viena iš 14 Lietuvos mokyklų, dalyvausiančių „Renkuosi mokyti“ projekte.
Mokyklų pokyčio projekto tikslas – sukurti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę, taikant įtraukiojo ugdymo principus, kuriant palankų emocinį klimatą, mokymąsi skatinančią kultūrą bei inicijuojanti sisteminius mokyklos veiklos pokyčius.
2017-06-13 mūsų mokyklos komanda: progimnazijos Direktorė T. Lukoševičienė, pavaduotoja L. Myško, geografijos mokytoja S. Čaikovskaja, lietuvių kalbos mokytojos E. Červonenko ir A. Žukauskienė – dalyvavo pirmajame visų projekto dalyvių – mokyklų pokyčių komandų ir „Renkuosi mokyti“ mokytojų – susitikime ir mokymuose.
Mūsų mokyklos bendruomenė pasirengusi žengti pokyčių keliu vardan kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės.

20170613_134521 20170613_153202 IMG_4589