A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Progimnazijos kodas - 304089978
Tel./faks. 8 5 272 78 41

Respublikinis projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“

 

fondas-logo_______________________________________________________________________________

Ar mes pasiruošę bendrauti su tėvais kitaip?

Kovo 27 dieną vyko 5-12 klasių auklėtojų diskusija „Mokyklos ir tėvų partnerystė“, kurią vedė mokyklos psichologai M. Borisova ir V. Tarasevič.

Mokytojams buvo pasiūlyti įsijausti į skirtingus vaidmenis: klasių auklėtojus, mokinių tėvus, administracijos atstovus. Darbą grupėse stebėjo ekspertai – projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ komandos nariai. Mokytojai grupėse svarstė, kaip jie supranta, kas yra mokyklos ir tėvų partnerystė, ko tikimasi iš mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo.

Išklausius visų grupių pasisakymus, padedant psichologams buvo išgryninta partnerystės samprata. Mokytojai diskutavo apie mokyklos ir tėvų bendradarbiavimą: ar reikia pokyčių.

Nuomonės išsiskyrė. Buvo manančių, jog klasių auklėtojai ir taip dirba gerai. „Mano klasės tėvai tikrai aktyviai dalyvauja klasės gyvenime. Jeigu į juos kreipiesi pagalbos, niekada neatsisako padėti“, „Šiais laikais labai dažnai bendravimas vyksta tik virtualioje erdvėje – susirašinėjant, o norėtųsi artimesnio, gyvo bendravimo“, „Pareigingumas ir atsakomybė – gerų klasės auklėtojo ir mokinių tėvų santykių pagrindas“ – teigė klasių auklėtojai.

Ekspertų grupės narės (T. Bruskina, E. Červonenko, A. Žukauskienė) pristatė ir pakomentavo mokykloje dominuojantį tradicinį, kai tėvai veikia pagal mokyklos nurodytą programą, ir siektiną – bendruomeniškumu grįstą mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo modelius.

Progimnazijos direktorė T. Lukoševičienė apibendrindama visų pasisakymus palygino tradicinį tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą su tradicine pamoka. „Tradicinė pamoka nėra blogai. Bendradarbiavimas su tėvais tikrai vyksta – tik tradiciškai. Jeigu pamokoje stengiamės taikyti aktyviuosius mokymo metodus, tai ir į bendradarbiavimą su tėvais turėtume keisti požiūrį ir ieškoti kitokių formų“,– teigė direktorė.

Buvo sutarta, kad bendruomeniškumu grįstas mokyklos ir tėvų bendradarbiavimo modelis yra šiuolaikiškas ir perspektyvus, turėtume remtis juo savo darbe, nors tai ir nelengva.

Kl vadovai1 Kl vadovai4 Kl vadovai3 Kl vadovai2

_______________________________________________________________________________

Augame kartu su vaikais

Kovo 15 d. progimnazijoje vyko 1-4 ir 5-8 klasių tėvų diskusijos vaikų auklėjimo klausimais. Susirinko 40 aktyviausių progimnazijos tėvų.

1-4 klasėse tėvai diskutavo apie vaikų auklėjimą su mokyklos psichologe Margarita Borisova. Psichologė papasakojo apie įvairių šeimų auklėjimo stilius. Buvo ypač akcentuota vaiko kaip asmenybės svarba, tėvų reikalavimai vaikui pagal jo asmenines savybes. M. Borisova pabrėžė, kad svarbu nenuvertinti vaiko kaip asmenybės.

5-8 klasėse diskusijai vadovavo ir apie savo asmeninę patirtį pasakojo UAB „Mažasis genijus“ direktorė Liudmila Skobeleva. Ji kalbėjo apie tėvų ir vaikų santykius, kylančias problemas. Lektorė pabrėžė, jog pirmiausia tėvai privalo būti pavyzdžiu savo vaikui, mylėti vaiką, palaikyti net tada, kai jis padaro klaidų.

Buvo diskutuojama ir siūloma mokykloje įsteigti Tėvų klubą, kad tėvai bendrautų , spręstų kilusias vaiko ugdymo problemas, rengtų bendrus su vaikais renginius.

Tėvai sutiko, kad ir jiems žinomi faktai apie vaikų auklėjimą, privertė daugiau susimąstyti. Visi tėvai pritarė, kad tokie susitikimai yra naudingi.

Tą pačią dieną ir „Santaros“ gimnazijoje vyko Tėvų forumas. Dalyvavo 9-12 klasių  tėvų komitetų atstovai, klasių auklėtojai, administracija, mokyklos psichologas. Forumo metu tėvai, dirbdami grupėmis, svarstė, kaip būtų galima sustiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, tėvų, mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą. Tėvai aktyviai diskutavo grupėse, o kilusius pasiūlymus pristatė visiems susirinkusiems.

Tevu forumas01 Tevu forumas11 Tevu forumas10 Tevu forumas09 Tevu forumas08 Tevu forumas07 Tevu forumas06 Tevu forumas05 Tevu forumas04 Tevu forumas03 Tevu forumas02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

Ir tėveliai gali būti puikūs mokytojai

Kovo 12-16 dienomis vyko netradicinių pamokų, kurias vedė tėvai, savaitė. Iš viso buvo vesta net 40 pamokų, iš kurių 22 pradinėje mokykloje, 18 pamokų – 5-8 klasėse.

Pradinukams tėveliai vedė matematikos, fizikos, technologijų pamokas. Per jas mokiniai mokėsi sveikos gyvensenos įgūdžių: kaip tinkamai plautis rankas, kaip sveikai maitintis, kaip suteikti pirmąją medicinos pagalbą. Buvo ir linksmų viktorinų, ir rimtų diskusijų apie profesijas. Pirmokai netgi daržoves sodinti mokėsi.

5-8 klasių tėveliai supažindino mokinius su programuotojo, geležinkelininko, stiuardesės, piloto profesijomis. Vaikai gavo vertingų patarimų, kaip tvarkyti savo pinigus, kas yra šeimos biudžetas. Buvo mokoma ir grožio paslapčių: kaip prižiūrėti veido odą.

Be to, tėvai pasakojo ir apie savo pomėgius: povandeninio pasaulio tyrinėjimą, šunų dresavimą. Dar vyko kūrybinės dirbtuvės.

Dėkojame visiems tėveliams, kurie prisidėjo prie šios netradicinių pamokų savaitės organizavimo. Tikimės, kad tai bus dar viena mūsų mokyklos tradicija.

Mokinių įspūdžiai:

„Man labai patiko, kad mano mama, kuri dirba gide, vedė mums pamoką. Visi jos atidžiai klausėsi. Aš didžiavausi ja.“ Alisa Sozinova, 6h

„Man labai patiko netradicinės pamokos, kurias vedė tėveliai. Ypač patiko, kaip Nikitos mama pasakojo apie haskius. Norėtųsi, kad būtų daugiau tokių pamokų.“ Jekaterina Nedveckaja, 7b

„Per pamoką, kai statėme pilis iš makaronų, buvo linksma, įdomu, gavome prizų.“ Marija Fiodorova, 7b

Mokytojų pasakojimai apie netradicines pamokas:

„1c klasėje vyko trys netradicinės  pamokos. Mokiniai sprendė įdomiosios  matematikos  uždavinius. Pamoką  vedė K. Murašovos  tėvai. Daug  džiaugsmo teikė praktinė pamoka – darbas su  žeme. I. Makarevičiaus mama supažindino  su  kai kuriais  augalais  ir  mokė  juos  taisyklingai  pasodinti.  Nepastebimai  prabėgo pamokos  laikas, kai svečiavosi S. Sinicynos  tėtis.“

„4b klasėje netradicinę pamoką vedė Alicija Andrejachina. Mokiniai sužinojo, kas yra kvilingas, patys bandė gaminti darbelius. A. Andrejachina parodė, kaip įvairios detalės iš popieriaus juostelių komponuojamos ir jungiamos į vientisą kompoziciją. Vaikai suprato, kad kvilingo meno nėra sunku išmokti, bet tai laiko ir kruopštumo reikalaujantis procesas. Visiems labai patiko ši pamoka!“

„Kovo 12-16 d. 1a klasėje vyko netradicinės pamokos, į kurių vykdymą ir organizavimą tiesiogiai įsitraukė mokinių tėvai. Tomis  dienomis  tėveliai tapo  mokytojais ir vedė mokiniams pamokas, siekdami  sudominti  juos savo profesine ar kita veikla. Naudodami įvairius aktyvius mokymo metodus tėveliai netradiciškai ir kūrybiškai vedė pasaulio pažinimo, etikos, gimtosios kalbos, darbelių pamokas ir organizavo kitas ne mažiau įdomias veiklas.

Dėkojame tėveliams ir labai džiaugiamės jų noru dalintis gerąja profesine patirtimi ir tokiu būdu tiesiogiai  prisijungti  prie jaunosios kartos ugdymo.“

„Netradicinių pamokų savaitės metu 7b klasėje vyko dvi tėvų vedamos pamokos.  Pirmojoje – Mateušo Zlosniko mama Natalija vedė technogijų pamoką „Zefyro iššūkis”. Penkios mokinių grupės statė makaronų bokštus ir jų viršūnėse kelias sekundes  turėjo išsilaikyti zefyras. Makaronų ir zefyro varžybos iš mokinių pareikalavo kantrybės ir susikaupimo.

Antrojoje pamokoje apie savo pomėgį – bėgimą su haskiais – pasakojo Nikitos Kunickio mama Julija. Moteris namuose laiko tris haskių veislės šunis, todėl tenka aktyviai dalyvauti varžybose.

Mokiniai  sužinojo  šios šunų veislės istoriją, kas yra kajūras (šunų kinkinio varovas), kaip jis valdo šunų kinkinį, kokių savybių reikia haskiui ir kajūrui.

Septintokai mano, kad tokie susitikimai ne tik įdomūs, bet ir naudingi.“

_______________________________________________________________________________

Keičiame požiūrį į mokinį

2018 m. vasario 20 d. „Santaros“ gimnazijoje ir progimnazijoje pagal MTC projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ vyko mokymai mokytojams „Įtraukiojo ugdymo praktikos link“, kuriuos vedė Šiaulių universiteto doc. dr. Lina Miltenienė.

Lektorė supažindino su įtraukiojo ugdymo koncepcija, pateikė svarbiausias įtraukiojo mokymo  vertybes:  lygybę ir lygiavertiškumą, pagarbą įvairovei, bendruomenės svarbą, empatiją. Apibūdino    struktūrą ir procesus. Paaiškino, kad įtraukiojo mokymo proceso pagrindą sudaro buvimas kartu vienoje aplinkoje bei dalyvavimas ugdymo veikloje keičiantis informacija.  Doc. dr. L. Miltenienė   akcentavo, kad įtraukusis ugdymas visiškai sutampa su Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbta Geros mokyklos koncepcija.

Mokytojai žiūrėjo  filmą apie gerąją patirtį Šiaulių „Salduvės“ progimnazijoje, kuriame mokiniai pasakojo, kaip jiems sekasi mokytis, dalijosi įspūdžiais apie mokymąsi netradicinėse aplinkose, apie buvimą kartu ir pagalbą vienas kitam.

Mokymų pabaigoje refleksijos metu mokytojai džiaugėsi, kad dalis pateiktų idėjų mokykloje jau vykdomos:  teigiamos atmosferos pamokoje kūrimas, mokinių kūrybingumo ugdymas, mokymasis netradicinėje aplinkoje.

Po mokymų dirbdami grupėse  dalyviai  užrašė kilusias mintis, kurios galėtų būti įgyvendintos mūsų mokykloje. Tai dėmesys kiekvieno vaiko emocinei būsenai, geriau pažinti paauglių gyvenimą, socialinių įgūdžių užsiėmimai, kuriuos veda psichologai, socialiniai pedagogai,  tėvų įtraukimas į ugdymo procesą, savarankiškų darbų diena, kai mokiniai padeda vienas kitam.

Ugdymo procesas yra ilgas, reikalauja kantrybės ir optimizmo. Jis turi būti nuolat tobulinamas, siekiant atliepti įvairius besimokančiųjų poreikius. Mokyklos misija – tai pagalba visuomenei.

Seminaras4 Seminaras3 Seminaras2 Seminaras1

 

_______________________________________________________________________________

1-4 ,5-8 klasių  TĖVŲ FORUMAS

Sausio 18 dieną bei 25 dienomis projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ komanda 1-4 kl. ir 5-8 kl . tėvų aktyvams pristatė projekto tikslus ir kryptį. Dirbant su tėvais grupėse, buvo aptarti šie klausimai: mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo būdai, mokyklos pokyčiai ir tėvų iniciatyvos mokyklos kaitai.

Abiejų forumų metu tėvai iš tiesų buvo aktyvūs, pateikė nemažai pasiūlymų, kuo jie galėtų prisidėti prie bendro tikslo- kad kiekvienas mokinys patirtų pažangą ir sėkmę.

Tėvai pasiūlė dažniau susitikti ir aptarti iškilusias problemas, telkiant klasės aktyvą bendrai veiklai, organizuojant mokyklos renginius, dalijantis informacija.

Forumo metu tėvai susitelkė į atskiras grupes, atsakingas už įvairias sritis: komunikaciją ir informacijos pateikimą tėvams, už bendrus renginius su tėvais mokykloje, už aktyvesnį elektroninio dienyno naudojimą, už mokinių sveiką mitybą.

Forumas01 Forumas14    Forumas10 Forumas09 Forumas08 Forumas07   Forumas04 Forumas03

_______________________________________________________________________________ 

Projekto „Mokyklos ir tėvų partnerystė“ įgyvendinimo planas

„Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!” pokyčio projekto įgyvendinimo II ataskaitos 2 etapo įgyvendinimo santrauka. Plačiau…

_______________________________________________________________________________

Lyderystės mokymai mokyklų vadovams

Gruodžio 7-8 d. įvyko projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ dalyvaujančių mokyklų vadovų mokymai su švietimo eksperte iš Didžiosios Britanijos dr. Coleen Jackson. Mokymų metu didžiausias dėmesys skirtas mokyklos direktoriaus kaip lyderio vaidmeniui. Kalbėta apie lyderystės strategijas, lyderiui būdingas savybes, kaip dalyvavimas projekte galėtų padėti joms atsiskleisti.  Svarbu ne tik būti lyderiu, bet ir įgalinti kitus savyje atrasti tokių savybių, sutelkti ir parengti kolektyvą pokyčiams.

Progimnazijos direktorė T. Lukoševičienė mokytojų posėdžio metu pasidalijo mintimis apie mokytojų lyderystę,  kalbėjo apie šiuolaikinę pamoką ir mokytojų vaidmenį joje.

_______________________________________________________________________________

Įsibėgėja mokyklų pokyčių projekto darbai

Lapkričio 23 d. projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai” mūsų mokyklos pokyčio komanda viešėjo Panevėžio „Vyturio” progimnazijoje surengtoje „Mokyklų komandų konsultacijoje”.

Po žaismingo prisistatymo vyko rimtas darbas mišriose grupėse. Buvo pristatytos mokyklų stipriosios ir silpnosios sritys, aptarta, kaip mokyklų vizijos, misijos, vertybės, tikslai ir uždaviniai, strateginiai planai dera su įtraukiojo ugdymo siekiais ir principais.

Pokyčio komandos įvardijo įtraukiojo ugdymo kliūtis ir pozityvius veiksnius, įsivardijo planuojamą pokyčio kryptį, rodiklius ir priemones, kuriomis to bus siekiama. Mūsų komandos pokyčio sritis – tėvų ir mokyklos partnerystė.

Renkuosi mokyti

_______________________________________________________________________________

Projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ įsibėgėja

Spalio 30-31 dienomis vyko antrasis projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ pokyčio komandų susitikimas.

Seminaro metu tyrėjai S. Balčiūnas ir dr. L. Miltenienė supažindino su įtraukiojo ugdymo situacija mokyklose: mokytojų, mokinių ir jų tėvų nuomonės tyrimo rezultatais. Be to, vyko „Renkuosi mokyti“ mokytojų (A. Pečiulienė), men torių (A. Žukauskienė), mokytojų grupės (E.Červonenko, S. Čaikovskaja, L. Myško) ir mokyklos vadovų (direktorė T. Lukoševičienė, pavaduotojaT. Bruskina) susitikimai  mobiliose grupėse.

Kitas etapas – remiantis tyrimų duomenimis, pasirinkti tobulintinas sritis.

Žiūrėti video

Atidaryti fotogaleriją

_______________________________________________________________________________

Šiuo siekiu vadovaujasi projektas „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“  – džiaugiamės, kad įveikę sudėtingą atranką patekome tarp 15 Lietuvos mokyklų, pakviestų prie jo prisijungti.  Projekto tikslas – sutelkti Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas.
Projektas remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata bei sėkminga programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi. Tik šį kartą dėmesys bus skiriamas ne vien pradedantiesiems mokytojams, mokysimės, dirbsime, bendrausime ir diskutuosime visi: mokyklos vadovai, pedagogai, mokiniai ir jų tėveliai.  Kas mūsų laukia per dvejus projekto įgyvendinimo metus?
Pačioje projekto pradžioje mokykloje bus atliekamas išsamus tyrimas, kad galėtume identifikuoti labiausiai norimas tobulinti sritis. Nuorodas ir kvietimą užpildyti apklausos anketas netrukus gaus visi mokyklos mokytojai, mokiniai nuo 3 klasės bei jų tėveliai.
Suburta mokyklos pokyčių komanda dalyvaus tęstiniuose mokymuose ir rengs pokyčio projektą.
 Kad pokyčius išjudinti sektųsi dar sklandžiau, bus įtraukiama visa bendruomenė, teikiamos verslo ir vadybinės konsultacijos, projekte dalyvaujančioms mokykloms atsiras galimybė bendradarbiauti ir mokytis vieniems iš kitų.
Projekto metu bus stebima ir tiriama įgyvendinamo pokyčių projekto eiga, kad visi kartu galėtume pasidžiaugti padaryta pažanga ir nueitu keliu.
Projektą įgyvendina VŠĮ Mokyklų tobulinimo centras, jau ne vienerius metus inicijuojantis teigiamus pokyčius Lietuvos mokyklose, pagrindinis projekto partneris – „Vilniaus prekybos“ paramos fondas DABAR.


Startuoja naujas projektas RENKUOSI MOKYTI – MOKYKLŲ KAITAI!


Džiaugiamės, kad mūsų mokykla laimėjo konkursą ir tapo viena iš 14 Lietuvos mokyklų, dalyvausiančių „Renkuosi mokyti“ projekte.
Mokyklų pokyčio projekto tikslas – sukurti daugiau galimybių kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę, taikant įtraukiojo ugdymo principus, kuriant palankų emocinį klimatą, mokymąsi skatinančią kultūrą bei inicijuojanti sisteminius mokyklos veiklos pokyčius.
2017-06-13 mūsų mokyklos komanda: progimnazijos Direktorė T. Lukoševičienė, pavaduotoja L. Myško, geografijos mokytoja S. Čaikovskaja, lietuvių kalbos mokytojos E. Červonenko ir A. Žukauskienė – dalyvavo pirmajame visų projekto dalyvių – mokyklų pokyčių komandų ir „Renkuosi mokyti“ mokytojų – susitikime ir mokymuose.
Mūsų mokyklos bendruomenė pasirengusi žengti pokyčių keliu vardan kiekvieno mokinio mokymosi sėkmės.

20170613_134521 20170613_153202 IMG_4589