A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Bendra informacija

asd

Informacija apie priėmimą į Vilniaus Santaros gimnaziją 2020 m.

2020 m. mokiniai į Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 1-12 klases bus priimami iš visos Vilniaus miesto Savivaldybės teritorijos. Gimnazijai nėra priskirta aptarnavimo teritorija.


Priėmimas bus vykdomas konkurso/atrankos būdu. Prašymai mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje priimami nuo 2020 m. kovo 1 d. iki kovo 31 d. tik elektroniniu būdu prisijungus https://svietimas.vilnius.lt.

Iki  2020 m. balandžio 1 d. kandidatai gimnazijos priėmimo komisijai pateikia:

  1. nustatyto pavyzdžio prašymą (1 priedas) dalyvauti mokinių motyvacijos mokytis pagal ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo programą vertinime. Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje. Užpildyta ir pasirašyta prašymą prašome siųsti el.paštu rastine@santaros.vilnius.lm.lt iki kovo 31 d..
  2. mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus;
  3. miesto, šalies ar tarptautinių ekologinių krypčių konkursų, kitų olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas.
  4. kitus, papildomus kriterijus patvirtinančius, dokumentus.

Šiuos dokumentus pateikti į gimnazijos raštinę darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 15.00 val.

Kandidatų motyvacijos mokytis ir vertinimas vykdomas balandžio 14-18 d. (tikslią vertinimo dieną ir laiką paskelbsime iki balandžio  3 d.).

AKTUALI INFORMACIJA:

Priėmimo į vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas

Mokinių motyvacijos mokytis Vilniaus „Santaros gimnazijoje įvertinimo tvarka

Prašymo dėl motyvacijos vertinimo forma

Interaktyvus Vilniaus miesto mokyklų žemėlapis>>