Bendra informacija

Atnaujinta priėmimo mokytis  „Santaros“ gimnazijoje  tvarka 2020 m.

2019-2020 m. m. mokiniai į Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 1-12 klases bus priimami iš visos Vilniaus miesto Savivaldybės teritorijos. Gimnazijai nėra priskirta aptarnavimo teritorija.

Priėmimas bus vykdomas konkurso/atrankos būdu. Prašymai mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje priimami nuo 2019 m. kovo 1 d. iki balandžio d. tik elektroniniu būdu prisijungus    https://svietimas.vilnius.lt.

Iki  2020 m. gegužės 1 d. kandidatai gimnazijos priėmimo komisijai pateikia (KARANTINO METU DOKUMENTAI PRIIMAMI TIK el. paštu  rastine@santaros.vilnius.lm.lt):

  1. nustatyto pavyzdžio prašymą (1 priedas) dalyvauti mokinių motyvacijos mokytis pagal ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo programą vertinime (toliau – Vertinime). Prašymo pavyzdį galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje.
  2. mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus;
  3. priešmokyklinio ugdymo baigimo aprašus (būsimų 1 klasių mokiniams);
  4. miesto, šalies ar tarptautinių ekologinių krypčių konkursų, kitų olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I–III vietos) diplomų kopijas;
  5. motyvacinį laišką* (2-11 klasių mokiniams)
  6. kitus, papildomus kriterijus patvirtinančius, dokumentus..

Kandidatų motyvacijos mokytis  vertinimas vykdomas gegužės 2-11 d. 

Plačiau su priėmimo tvarka į Vilniaus „Santaros“ gimnaziją  galite susipažinti čia:  (nuoroda)

 Informacija teikiama telefonais – (8 5) 2727841 

*Motyvacinis laiškas yra pirmoji gimnazijos pažintis su tavimi. Skaitydami laišką mes sužinosime apie tave labai daug: motyvaciją mokytis, susidomėjimą pasirinkta sritimi (gamta ir ekologija) ir asmenines savybes, talentus, stipriąsias puses ir ateities ambicijas.

Laukiame laiškų iki gegužės 1 d.

AKTUALI INFORMACIJA:

Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas


Interaktyvus Vilniaus miesto mokyklų žemėlapis>>