Bendra informacija

ATNAUJINTA PRIĖMIMO MOKYTIS „SANTAROS“ GIMNAZIJOJE TVARKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. Nr.1226 nutarimo „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“  pakeitimu 2021 m. kovo 26 d. Nr. 179 karantinas šalyje yra pratęstas  iki balandžio 30 dienos,  todėl informuojame:

  1. Būsimų pirmokų motyvacijos mokytis įvertinimas planuojamas 2021 m. gegužės 8 dieną 10 val. gimnazijos patalpose.
  2. Norintiems mokytis Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje elekroninių prašymų priėmimo laikas pratęstas iki 2021 m. BALANDŽIO 30 dienos. Prašymai pateikiami prisijungus https://svietimas.vilnius.lt
  3. Kandidatų mokytis 2-8, I-III gimnazijos klasėse stojimo rezultatą lemia motyvacinio laiško, I pusmečio ( I ir II trimestro) mokymosi pasiekimų ir miesto, šalies konkursų, olimpiadų nugalėtojų (I-III vietos) diplomų įvertinimų suma.

Atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją šalyje pirmokų motyvacijos mokytis įvertinimo sąlygos gali keistis.      

Primename, kad kandidatai iki balandžio 30 d. gimnazijos priėmimo komisijai pateikia  el. paštu  rastine@santaros.vilnius.lm.lt :

  • Užpildytą prašymą (prašymo pavyzdį rasite čia);
  • Mokyklos pažymą, patvirtinančią I pusmečio ar I ir II trimestro įvertinimus;
  • Miesto, šalies ar tarptautinių ekologinių krypčių konkursų, kitų olimpiadų laureatų ir nugalėtojų (I-III vietos) diplomų kopijas;
  • Motyvacinį laišką ( rusų kalba).

Plačiau su priėmimo tvarka į Vilniaus „Santaros“ gimnaziją galite susipažinti:

Informacija teikiama telefonu 8(5) 272 57 14