Bendros žinios

Skaitytojai aptarnaujami:
I-IV: 8.30 – 16.00
V: 8.30 – 15.30

Elektroninis paštas santarosbiblioteka@gmail.com

  • Teikiame bibliografinę ir faktinę informaciją (ir elektroniniu paštu).
  • Konsultuojame bibliografinio aprašo, literatūros sąrašų sudarymo, referatų rašymo ir pristatymo klausimais.
  • Konsultuojame skaitytojus, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis.
  • Parenkame informaciją pagal reikiamą temą.
  • Rengiame naujų dokumentų parodas.
  • Skaitome paskaitas „Informacinis raštingumas“ 2-12 klasių moksleiviams.

Bibliotekoje jūs galite rasti:

  • Programinės literatūros, enciklopedijų, žinynų, žodynų, mokslo-populiarios literatūros, knygų laisvalaikiui.
  • Elektroninių informacijos laikmenų: didelis pasirinkimas žodynų, enciklopedijų, mokomųjų kompiuterinių priemonių, audioknygų.
  • Kompiuterinę įrangą darbui.