A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Aprūpinimas vadovėliais

  • Gimnazijos mokiniai aprūpinami bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais.
  • Pratybų sąsiuviniais mokiniai apsirūpina patys.
  • Mokslo metų pradžioje arba per mokslo metus vadovėliai perduodami klasių auklėtojams, kurie išdalina juos moksleiviams, o pasibaigus mokslo metams – surenka, patikrina jų būklę ir grąžina į biblioteką.
  • Mokinys, pametęs ar suniokojęs vadovėlį, privalo jį pakeisti nauju arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu.