A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Bendros žinios

Skaitytojai aptarnaujami:
I-IV: 8.30 – 16.00
V: 8.30 – 15.30

Elektroninis paštas: santarosbiblioteka@gmail.com

 • Teikiame bibliografinę ir faktinę informaciją (ir elektroniniu paštu).
 • Konsultuojame bibliografinio aprašo, literatūros sąrašų sudarymo, referatų rašymo ir pristatymo klausimais.
 • Konsultuojame skaitytojus, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis.
 • Parenkame informaciją pagal reikiamą temą.
 • Rengiame naujų dokumentų parodas.
 • Skaitome paskaitas „Informacinis raštingumas“ 5-12 klasių moksleiviams.

Bibliotekoje jūs galite rasti:

 • Programinės literatūros, enciklopedijų, žinynų, žodynų, mokslo-populiarios literatūros, knygų laisvalaikiui.
 • Elektroninių informacijos laikmenų: didelis pasirinkimas žodynų, enciklopedijų, mokomųjų kompiuterinių priemonių, audioknygų.
 • 6 pavadinimų žurnalus.
 • Atmintinų ir reikšmingų datų kartoteką.
 • Citatų ir pavadinimų kartoteką.
 • Mokyklos bendruomenei aktualių straipsnių periodinėje spaudoje kartoteką.