A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

2015-ųjų metų įžymios datos ir asmenybių jubiliejai

 

Daugiau: http://www.lnb.lt/media/public/bibliotekininkui/sarasas2015.pdf

Sausio 4 d. 90 metų, kai gimė Zigmas Zinkevičius, kalbininkas
Sausio 6 d. 110 metų, kai gimė Kazys Boruta, poetas, prozininkas
Sausio 10 d. 90 metų kai gimė Jokūbas Skliutauskas, rašytojas, publicistas
Sausio 14 d. 110 metų, kai gimė Vincas Ramonas, prozininkas
Sausio 15 d. 110 metų, kai gimė Antanas Biliūnas, prozininkas, poetas, bibliografas
Sausio 17 d. 180 metų, kai gimė Antanas Baranauskas, vyskupas, poetas
Sausio 19 d. 70 metų, kai gimė Alma Karosaitė, poetė
Sausio 25 d. Vilniaus pagarsinimo diena
Vasario 9 d. 90 metų, kai gimė Aleksas Baltrūnas, prozininkas
Vasario 10 d. Tarptautinė saugesnio interneto diena
Vasario 11 d. 110 metų, kai gimė Antanas Miškinis, poetas
Vasario 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Vasario 18 d. 110 metų, kai gimė Petronėlė Orintaitė, prozininkė, poetė
Vasario 21 d. Tarptautinė gimtosios kalbos diena
Vasario 24 d. 100 metų, kai gimė Aldona Liobytė, prozininkė, dramaturgė
Kovo 4 d. Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena
Kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
Kovo 16 d. Knygnešio diena
Kovo 20 d. Žemės diena
Kovo 21 d. Pasaulinė poezijos diena
Kovo 24 d. 130 metų, kai gimė Juozas Balčikonis, kalbininkas
Kovo 26 d. 130 metų, kai gimė Borisas Dauguvietis, aktorius, režisierius, dramaturgas
Kovo 27 d. Tarptautinė teatro diena
Balandžio 2 d. Tarptautinė vaikų knygos diena
Balandžio 11 d. 80 metų, kai gimė Kazys Almenas, prozininkas
Gegužės 3 d. Motinos diena
Gegužės 5 d. Europos diena
Birželio 1 d. Tarptautinė vaikų gynimo diena
Birželio 4 d. 170 metų, kai gimė Julija Žemaitė, prozininkė, dramaturgė
Birželio 7 d. Tėvo diena
Birželio 24 d. Rasos ir Joninių diena
Liepos 6 d. Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena
Liepos 15 d. Žalgirio mūšio diena
Liepos 17 d. Pasaulio lietuvių vienybės diena
Rugpjūčio 15 d. Žolinė
Rugsėjo 1 d. Mokslo ir žinių diena
Rugsėjo 22 d. 140 metų, kai gimė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, dailininkas, kompozitorius
Spalio 5 d. Tarptautinė mokytojų diena
Spalio 25 d. Konstitucijos diena
Lapkričio 16 d. Tarptautinė tolerancijos diena
Lapkričio 23 d. 100 metų, kai gimė Aleksandras Radžius, poetas
Gruodžio 8 d. 120 metų, kai gimė Bronė Buivydaitė, prozininkė, poetė
Gruodžio 22 d. 110 metų, kai gimė Stasys Anglickis, poetas, prozininkas
Gruodžio 24 d. 70 metų, kai gimė Saulius Šaltenis, prozininkas, dramaturgas