A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Direktorių valanda

2017 m. sausio 11 d. gimnazijos ir progimnazijos direktoriai susitiko su gerai besimokančiais mokiniais. Pradžiugino tai, kad 5-8 klasių mokinių kokybė yra 39,8%, o 9-12 klasių mokinių 25,5 %. Aptarti apklausos, vykusios 2016 m. gruodžio mėnesį duomenys: 5 aukštesnius įvertinimus ir 5 įvertinimus, kuriuos reikia tobulinti.  

Gimnazijos 9-12  klasių mokiniai diskutavo,  kaip galima būtų gerinti ugdymo procesą ir pateikė jiems rūpimus pasiūlymus, kuriuos gimnazijos administracija svarstys ir sieks juos įgyvendinti.

Progimnazijos 5-8 klasių mokiniai, įsijautę į direktoriaus vaidmenį bei dirbdami grupėmis, aptarė pamokų, renginių, būrelių, mokyklos aplinkos tobulinimo klausimus.

Gimnazijos ir progimnazijos direktoriai išklausė mokinių nuomonę, jų pateiktus siūlymus bei norą dar glaudžiau bendradarbiauti.

 Tokie susitikimai vyks nuolat.