A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

mokykla

Eksternų dėmesiui!

Registruodamiesi eksternai pateikia šiuos dokumentus (su savim turėti originalus ir kopijas):
1. Paso ar asmens tapatybės kortelės kopiją.
2. Brandos atestato kopiją.
3. Brandos atestato priedo kopiją.
4. Apmokėjimo už egzaminus kvitą (už kiekvieną egzaminą mokama po 14,45 € ).

Įmoka mokama:

AB DNB bankas
banko kodas 40100
Atsisk. sąskaita
LT68 4010 0424 0395 1807

Įmokos paskirtis – už egzaminus. Vilniaus „Santaros“ gimnazija – (būtinai nurodyti mokyklos pavadinimą)

Dokumentai priimami:
pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.00 val., 101 kab. iki 2018 m. vasario 24 d.