A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Vaiko gerovės komisija

Vaiko Gerovės Komisija teikia:

  • pirminę specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, socialinę pagalbą mokiniams jų artimiausioje aplinkoje;
  • metodinę pagalbą – ugdymo įstaigos pedagogams, tėvams;
  • atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį vertinimą;
  • analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą.

Vilniaus „Santaros“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudėtis

Vilniaus „Santaros“ gimnazijos  vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Vilniaus „Santaros“ gimnazijos Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2018–2019 m.m.