A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Gruodžio mėnesio planas

                               Vilniaus „Santaros“ gimnazija

 

Darbo planas

 Gruodis                                                                                                                                  

Nr.

Veikla

Data

Vykdytojai

 

I.                   Mokymasis ir ugdymas

 

 

1.1.

Refleksijos diena „Mano sėkmės ir nesėkmės“(5-8, I-IV gim.kl.)

2019- 12 -04

Klasių auklėtojai

1.2.

Savanorių diena. Kūrybinės dirbtuvės (pagal atskirą planą)

2019-12-05

Darbo grupė

1.3.

Edukacinės pamokos:

–          pagal projektą „ Kultūros pasas“;

–          pagal projektą „Vilniaus mozaika“ (9 a, 11 kl.)

2019-12-02-20

 

Klasių auklėtojai,

V. Laucivienė,

A. Dubietienė

1.4.

Mokyklos diena- bendruomenės šventė:

– klasės valandėlės: mokyklos istorija, dabartis, ateitis;

-netradicinės pamokos (veda tėvai, buvę mokiniai);

– sporto varžybos kartu su tėvais „Linksmieji startai“(1 -2  kl.)

-tėvų skaitiniai (1-4 kl.);

-klasių pristatymai „Daina mokyklai“ (5-8 kl.);

-šventinis pyragas (9-11 kl).

-muzikiniai spektakliai;

-proto mūšis:mokytojai, mokiniai, tėvai

– sporto varžybos su buvusiais mokyklos mokiniais.

2019-12-09 -13

 

 

 

Darbo grupė

N. Vorkovič, J Riachova,

Klasių auklėtojai

Kūno kultūros mokytojai

J. Popov, E. Avižienienė, L. Avižienis

Mokinių taryba

Tėvų klasių komitetai

Administracija

1.5.

Tarptautinis matematikos konkursas „Euklidas“ ( 9-11 klasės)

2018-12-

T. Bartashyunene

1.6.

Lietuvių kalbos olimpiada (3-  4 kl.)

2019 -12 – 05

L. Žarkovienė, J. Dvilevičienė

1.7.

Biologijos olimpiados I etapas (9-12 kl.)

Chemijos olimpiados I etapas (9-12 kl.)

Matematikos olimpiados I etapas (5-12 kl.)

 Fizikos olimpiados I etapas (9-12 kl.)

2019-12-10-20

 

Dalykų mokytojai

 

II.                Meninė, sportinė veikla

 

 

2.1.

Kalėdinė paroda.

Kompiuterinių atvirukų konkursas „ Žiemos fantazija“(5-6 kl.)

Kūrybinių darbų paroda „Kalėdinė pasaka“ (3-4 kl.

2019-12-

2019 -12 –

 

2019 0-12

 

Technologijų, informatikos

mokytojai

A. Petrik

2.2.

Klasių puošimo konkursas“ Žalios Kalėdos“

 

2019-12- 16 -20

 

O. Toločko, mokinių taryba

2.3.

Konkursas „Laiškas Lietuvai“(1- 4 klasių mokiniams)

 

2019-12- 02-20

Lietuvių kalbos mokytojai

2.4.

Spektaklis „Kartoninė širdis“

Spektaklis „Sniego karalienės išdaigos“ (1-4 klasių mokiniams)

2019 -12 –

2019-12-16

Klasių auklėtojai

2.5.

 

Naujametinis karnavalas (1-2  klasių mokiniams)

 (3- 4 klasių mokiniams)

2019-12-

Klasių auklėtojai

E. Avižienienė, N. Levickienė, J. Popov

2.6.

 

Naujametinė diskoteka  (5- 7 klasių mokiniams)

2019-12-17 -19

 

Klasių tėvų komitetai

Klasių auklėtojai

2.7.

Naujametinė diskoteka  (gimnazijų klasių mokiniams)

 

2019-12-20

R.Alterman, J. Popov

Klasių auklėtojai

2.8 .

Akcijos:

-„Dalinu gerumą;“

– „Knygų Kalėdos“

2019-12-16 -20

Mokyklos bendruomenė

2.9.

Tinklinio turnyras „Santaros“ taurei laimėti (gimnazijos I- IV klasės)

2019-12

Kūno kultūros mokytojai

 

III.             Mokyklos bendruomenė ir savivalda

 

 

3.1.

Gerovės komisijos posėdis.

2019-12-17

T.Lukoševičienė, J. Beliajeva

3.2.

 

Refleksijos diena. „ Mano sėkmės ir nesėkmės.“ 1-ojo trimestro rezultatų aptarimai su mokiniais

2019-12 -04

Klasių auklėtojai

3.3.

Mokytojų posėdis „Mokinių individuali mokymosi pažanga. 1-ojo trimestro rezultatų analizė“

 

2019-12-10

 

T.Ginovič 

J.Beliajeva, T. Lukoševičienė

Dalykų mokytojai

3.4.

Tėvų susirinkimai 1-4 klasėse

2019-12 -05

Klasių auklėtojai

3.5.

Mokinių tarybos susirinkimai

2019-12-05,12,19

O. Toločko

3.6.

 Atestacinės komisijos posėdis

2019-12-10

T. Ginovič

3.7.

Gimtosios kalbos, matematikos ir pradinių klasių mokytojų posėdis

2019- 12 –

Metodinių grupių pirmininkai

3.8.

NŠA mokytojų,  mokinių ir tėvų apklausa

2019-12-02-06

 J. Beliajeva,  T. Lukoševičienė

3.9.

Mokytojų kolegialus bendradarbiavimas, tobulinant pamokos kokybę.

   2019 -12-02-20

Dalykų mokytojai pagal interesus

 

IV.             Direkciniai  posėdžiai

 

 

4.1.

Gimnazijos metinės sąmatos vykdymas

2019-12-02

L. Jalovaja, G. Novickij

4.2

Individuali mokinių pažanga. 1-ojo trimestro rezultatai. Lankomumo prevencija.

2019-12-09

T. Lukoševičienė, T. Ginovič, J. Beliajeva

4.3.

.Pasirengimas tarpiniam metiniam pokalbiui.

NŠA įsivertinimo ir pažangos anketos analizė

 

2019-12-16

 L. Jalovaja

J. Beliajeva

 

V.                Ugdymo proceso stebėsena

 

 

5.1.

Olimpiadų organizavimas.

2019-12

Administracija

5.2.

Specialistų, mokytojų padėjėjų  darbas su spec.poreikių mokiniais.

2019-12-

Administracija

5.3.

Pagalbos mokiniams organizavimas.

2019-12

Administracija

5.4.

Mokytojų elektroninio dienyno patikra. (pasirinktinai)

2019-12

Administracija

5.5.

Mokytojų pamokų stebėjimas:

-savivaldus mokymasis;

-aktyvieji mokymo metodai

2019-12-

Administracija

 

VI.             Kontroliniai darbai

 

 

6.1.

Skaitymo įgūdžių tikrinimas  2-4 kl.

Gimtoji kalba, matematika   2-4 kl.

2019 -12

L. Myško

J. Rukovič