A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

pri4mimas

Įstojusiųjų į gimnaziją dėmesiui!

Birželio 18–19 d.  nuo 14.00 val. iki 16.00val.  laikantis saugumo reikalavimų  pasirašomos mokymosi sutartys. 

1 kl. – kab. Nr. 104,105

5 kl. – kab. Nr. 115

Kitos klasės – raštinė

Mokiniai, kurių tėvai laiku nepasirašys mokymosi sutarties, bus  išbraukiami iš priimtųjų sąrašo, o į laisvą vietą priimamas kitas pagal sąrašą esantis mokinys.

Įstojusieji į gimnaziją sutarties  pasirašymo dieną gimnazijai turi pristatyti:
– 4, 8 ir 10 klasių mokymosi pasiekimų baigimo pažymėjimą;
– tris mokinio amžių atitinkančią nuotraukos;

– vaiko gimimo liudijimo kopiją;

– mokinio sveikatos pažymėjimą.

Pastaba: mokinys, kurio Mokinio sveikatos pažymėjimo galiojimo terminas jau pasibaigęs (t.y. praėjo daugiau kaip 1 mėnuo nuo paskutinės profilaktinės sveikatos patikros), sveikatą turi pasitikrinti per 3 mėnesius po to, kai bus atšauktas karantinas.

Mokiniai, nusprendę mokytis kitoje mokykloje, apie tai turi pranešti Gimnazijos priėmimo komisijai elektroniniu laišku adresu rastine@santaros.vilnius.lm.lt