A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Išvyka į LR generalinę prokuratūrą

Gruodžio 14 d. 9,12 klasių mokiniai, lydimi lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų J. Bizaitės, V. Danusaitės ir R. Vaitkaitytės apsilankė Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje. Čia nuo rugsėjo 28 d. vyksta  Vagos knygynų tinklo sumanyto projekto, įgyvendinamo kartu su Mykolo Riomerio universiteto Teisės fakultetu, „Literatūrinis teismas“ renginiai. Šį kartą buvo stengiamasi atsakyti į klausimą, ar Liudas Vasaris (V. Mykolaičio Putino romano veikėjas) yra moraliai teisus po tokių ilgų svarstymo ir dvejonių metų atsisakęs kunigystės. Buvo pasirinkta diskusijos forma, kurioje dalyvavo MRU Teisės fakulteto studentai ir kunigas Žydrūnas Vabuolas. Mokiniams patiko diskusijos dalyvių pateikti realūs, gyvenimiški pavyzdžiai, atvira, gyva diskusija, kuri paskatino pačius mokinius prisiminti neseniai per pamokas nagrinėto romano epizodus,  kritiškai pažvelgti į išsakytas mintis ir vertinimus.