A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

KANDIDATŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS ĮVERTINIMAS

motyvacija

KANDIDATŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS ĮVERTINIMAS ORGANIZUOJAMAS:

  1. Balandžio 23 dieną 10.00 val.– į laisvas mokymosi vietas kitose klasėse;
  2. Balandžio 26 dieną 10.00 val.– į 5 klasę;
  3. Balandžio 27 dieną 10.00 val. – į 1 klasę.

Motyvacijos mokytis įvertinimas organizuojamas priimant asmenis į 1 ir 5 klases bei I ir III gimnazijos klases. Į kitas klases motyvacijos įvertinimas organizuojamas tik esant laisvų vietų tose klasėse.

Registravimo procedūros motyvacijos mokytis įvertinimo dieną:

  1. Registracija vyksta nuo 9.00 iki 9.45 val.
  2. Į įvertinimą pretendentas atvyksta ne vėliau 9.45 min.
  3. Į 1-5 klases pretendentą registruoja tėvai, pateikdami savo asmens dokumentą.
  4. Į kitas klases pretendentas registruojasi savarankiškai pateikdamas galiojantį moksleivio pažymėjimą arba asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  5. Į kitas klases pretendentas registruojasi savarankiškai pateikdamas galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Įvertinime pretendentas gali dalyvauti tik tuomet, jei gautas raštiškas tėvų sutikimas (laiku pateiktas prašymas dalyvauti motyvacijos mokytis nustatymo įvertinime)

Priemonės, kurias privalo turėti pretendentai per įvertinimą:

  1. Į 1 klasę – paprastą pieštuką ir spalvotus pieštukus
  2. Į kitas klases – mėlynai rašantį rašiklį, pieštuką

 

Laisvų mokymosi vietų skaičius 2019-2020 m.m. (2019-04-01 duomenys)

KlasėLaisvų vietų 
skaičius
166
24
33
49
536
6
72
820
911
10
1120
12