A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Seminaras4

Keičiame požiūrį į mokinį

2018 m. vasario 20 d. „Santaros“ gimnazijoje ir progimnazijoje pagal MTC projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ vyko mokymai mokytojams „Įtraukiojo ugdymo praktikos link“, kuriuos vedė Šiaulių universiteto doc. dr. Lina Miltenienė.

Lektorė supažindino su įtraukiojo ugdymo koncepcija, pateikė svarbiausias įtraukiojo mokymo  vertybes:  lygybę ir lygiavertiškumą, pagarbą įvairovei, bendruomenės svarbą, empatiją. Apibūdino    struktūrą ir procesus. Paaiškino, kad įtraukiojo mokymo proceso pagrindą sudaro buvimas kartu vienoje aplinkoje bei dalyvavimas ugdymo veikloje keičiantis informacija.  Doc. dr. L. Miltenienė   akcentavo, kad įtraukusis ugdymas visiškai sutampa su Švietimo ir mokslo ministerijos paskelbta Geros mokyklos koncepcija.

Mokytojai žiūrėjo  filmą apie gerąją patirtį Šiaulių „Salduvės“ progimnazijoje, kuriame mokiniai pasakojo, kaip jiems sekasi mokytis, dalijosi įspūdžiais apie mokymąsi netradicinėse aplinkose, apie buvimą kartu ir pagalbą vienas kitam.

Mokymų pabaigoje refleksijos metu mokytojai džiaugėsi, kad dalis pateiktų idėjų mokykloje jau vykdomos:  teigiamos atmosferos pamokoje kūrimas, mokinių kūrybingumo ugdymas, mokymasis netradicinėje aplinkoje.

Po mokymų dirbdami grupėse  dalyviai  užrašė kilusias mintis, kurios galėtų būti įgyvendintos mūsų mokykloje. Tai dėmesys kiekvieno vaiko emocinei būsenai, geriau pažinti paauglių gyvenimą, socialinių įgūdžių užsiėmimai, kuriuos veda psichologai, socialiniai pedagogai,  tėvų įtraukimas į ugdymo procesą, savarankiškų darbų diena, kai mokiniai padeda vienas kitam.

Ugdymo procesas yra ilgas, reikalauja kantrybės ir optimizmo. Jis turi būti nuolat tobulinamas, siekiant atliepti įvairius besimokančiųjų poreikius. Mokyklos misija – tai pagalba visuomenei.

Seminaras4 Seminaras3 Seminaras2 Seminaras1