Kitos paslaugos

Mokykloje dirba:
Logopedė ir spec. pedagogė
Žana Ramanauskienė (II aukštas, 206 kab.)
Socialiniai pedagogai: Larisa Dmitrijieva, Edita Podpriatova (I aukštas, 116a kab.)
Psichologai: Igor Kolesnikov, Margarita Borisova (III aukštas, 301 kab.)
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Nijolė Kubilienė (I aukštas, 102 kab., tel.: 272 78 40)