Kitos paslaugos

Mokykloje dirba:
Logopedas ir spec. pedagogas
: Žana Ramanauskienė (II aukštas, 206 kab.)
Socialiniai pedagogai: Larisa Dmitrijieva, Edita Podpriatova (I aukštas, 116a kab.)
Psichologas: Igor Kolesnikov, Margarita Borisova (III aukštas, 301 kab.)
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė: Nijolė Kubilienė (I aukštas, 102 kab., tel.: 272 78 40)