A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Kuo galime padeti

Kuo galime padėti?

 

    Rugsėjo 18 d. susitiko projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ komanda ir projekte dalyvaujantys klasės auklėtojai.

     Susitikimo tikslas – išsiaiškinti, kaip šiais mokslo metais tęsime projektą „Tėvų ir mokyklos bendradarbiavimas“, numatyti tolesnius bendradarbiavimo žingsnius.

     Smagu tai, jog po pirmųjų projekto metų galime pasidžiaugti, kad tėvai aktyviai dalyvauja klasės ir mokyklos gyvenime. Tėvai noriai organizuoja išvykas, kviečia į savo darbovietes, veda netradicines pamokas. Ir ko tik nedaro mūsų brangieji tėveliai! Žinoma, visada yra kur tobulėti, todėl šio susitikimo metu buvo aptarti svarbiausi aspektai.

     Projekte dalyvauja 11 klasės auklėtojų (1a, 1c, 2a, 2c, 3b, 4b, 5b, 7a, 7b, 8b, 8f), kurių dėmesys bus nukreiptas į tėvų švietimą, neformalų bendravimą su tėvais, bendrų projektų įgyvendinimą, netradicinių pamokų, susirinkimų, išvykų ir įvairių veiklų organizavimą. Verta paminėti įdomesnes veiklas: bus kuriami trumpi filmai, taip pat vedami seminarai skaitymo psichologijos tema, bus pristatomi tėvų talentai ir pomėgiai.

     Džiugu, kad turime aktyvius bendruomenės narius, todėl norime pakviesti kuo daugiau tėvelių burtis vis į didesnes grupes, steigti klasės klubus. Taip mes keisime mokyklos kultūrą, kursime saugią ir palankią mokymuisi aplinką, kad kiekvienas vaikas patirtų mokymosi sėkmę.