A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Socialinio pedagogo pagalba

Mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų dėmesiui!

Gimnazijoje veikia Vaiko gerovės komisija. Apie kylančias patyčias, smurto, nesaugumo ir kitas problemas, kurias spręsti galėtų komisija, mums galite rašyti elektroniniu paštu socialinis.pedagogas@santaros.vilnius.lm.lt