A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Socialinio pedagogo pagalba

Mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų dėmesiui!

Mokykloje veikia Mokyklos vaiko gerovės komisija. Apie kylančias patyčias, smurto, nesaugumo ir kitas problemas, kurias spręsti galėtų komisija, mums galite rašyti elektroniniu paštu socialinis.pedagogas@santaros.vilnius.lm.lt

Siekiant sumažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, Vilniaus „Santaros“ vidurinė mokykla nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. prisijungė prie Olweus patyčių prevencijos programų vykdymo mokykloje.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Į programos vykdymą įtraukiami pedagogai, klasės auklėtojai, specialistai, mokiniai ir jų tėvai. Mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų galimybės patyčioms atsirasti, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai. Šioje programoje dalyvausiantys mokytojai, mokiniai ir tėvai įgis didesnę socialinę kompetenciją, sumažės asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Daugiau informacijos apie Olweus programą galima rasti Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro internetinėje sveitainėje www.sppc.lt skyrelyje „Olweus programa“.