A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Padėkos

 remelis

Už turtingą mokymų klasių auklėtojams „Super klasės auklėtojas“ pravedimą padėka šiems gimnazijos mokytojams:
1. Allai Juriavichenei

2. Liudmilai Kovzan remelisUž labai gerą mokinių paruošimą pasirodymui konferencijoje „Sveikatos ugdymo aktualijos. Mokslininkai – mokykloms“ padėka šiems gimnazijos mokytojams:
1. Žanai Ramanauskienei

2. Anarai BaidildinovairemelisUž labai gerą pasirodymą konferencijoje „Sveikatos ugdymo aktualijos. Mokslininkai – mokykloms“ su literatūrine-muzikine kompozicija „Mes sveikatai sakome – TAIP“ padėka šiems gimnazijos mokiniams:
1. Simonai Počiūtei

2. Arinai Istominai
3. Dmitrijui Kozlovskij
4. Milanai Gurbo
5. Arianai kiprijanovič
6. Iljai Ivancovui
7. Kevinui Žukevičiui
8. Dianai Gorenkovai
9. Lanai Volkovai
10. Anastasijai Borzykinai

remelisUž puikų renginių, skirtų Tarptautinei mokytojų dienai, organizavimą padėką šiems mokytojams:
1. Evelinai Avižienienei
2. Natalijai Levickienei
3. Ritai Alterman
4. Linui Avižieniui
5. Jurijui Popovui
6. Anarai Baidildinovai
7. Tatjanai Bruskinai
8. Elenai Uzelo
9. Olgai Toločko
10. Tatjanai Babenko
11. Natašai Bezuško
12. Marijai Kovalchuk
13. Lešek Giedroit.

remelisUž labai gerą renginių, skirtų Tarptautinei mokytojų dienai, organizavimą padėka šiems mokiniams:

IVa kl.: Evelinai Dimitrovai, Irenei Gavruchovai, Dianai Lomtevai, Irinai Kravčun, Erikui Ševčiuk.
IVb kl.: Viktorijai Noreiko, Uljanai Šubinai, Sandrai Urbanaitei, Aleksandrai Martemjanovai.
IVc kl.: Anastasijai Hlova, Aleksandrai Brylinai, Karinai Bartkevič, Anastasijai Narbutaitei, Andriui Petrulevič, Olgai Podvorskytei,          Danieliui Janaudžiui, Oskar Stukalinui, Jevai Ščerbinaitei, Maksimui Zvonkovui, Daniel Viršilai.

2a kl.: Oleksii Kokovui, Elizavetai Kuzminai, Artemij Stanislavovas.
3a kl.: Julijai Česynaitei, Arinai Jankauskaitei, Kristinai Kavaliauskaitei, Vanesai Švabovič.
5c klasės mokinių ansambliui: Jekaterinai Toločko, Emilijai Turčinaitei, Artemijui Zadojenko, Violetai Griškevič, Amelijai Obuchovič, Grigorijui Manukian, Milanai Novikovaitei, Timofejui Chaliapin, Veronikai Giadutis, Iljai Ivancovui, Anai Abramenko, Olgerdui Biniuk, Nikol Riabčinkovaitei.
Šokio grupei „Angel projekt“: Inesai Pozdejevai, Dianai Gorenkovai, Anastasijai Borzykinai, Ksenijai Bezrukovai, Marinai Gorenkovai, Dominikai Gumovskajai, Viktorijai Bakinai, Arinai Baradulinai, Veronikai Giadutis, Ernestui Gerdžiūnui, Artemijui Stanislavovui, Anastasijai Gorčakovai.

remelis Už iniciatyvumą ir kūrybiškumą, sveikinant mokytojus su profesine švente, mokytojų diena, padėka:  
Anai Pečiulienei.  

remelis

Už interaktyvios pamokos „Viskas palieka savo pėdsaką“, minint Tarptautinę tolerancijos dieną organizavimą, padėka šiems mokytojams:

1. Elvyrai Glemžaitei
2. Allai Juriavichenei
3. Svetlanai Juknevičienei
4. Lenai Ivanenko.

remelis

Už puikiai organizuotą 5-ųjų klasių mokinių renginį „Rudens šventė“, padėką šiems mokytojams:
1. Tatjanai Kovalevskajai, 5c klasės auklėtojai, šventės koordinatorei;
2. Olgai Janaudienei, 5a klasės auklėtojai;
3. Liudmilai Kovzan, 5b klasės auklėtojai;
4. Jelenai Larinai, 5f klasės auklėtojai;
5. Evelinai Avižienienei, muzikos mokytojai;
6. Natalijai Levickienei, muzikos mokytojai.

 remelis

Už dalyvavimą intelektualiame žaidime „Proto mūšis“ 2018 m. gruodžio 7 d., padėką šiems mokytojams:
1. Allai Juriavichene, anglų kalbos mokytojai

2. Lešek Giedroit, dailės mokytojui
3. Jelenai Skinder, fizikos mokytojai
4. Tatjanai Kovalevskajai, rusų kalbos mokytojai
5. Jelenai Larinai, matematikos mokytojai
6. Svetlanai Čaikovskajai, geografijos mokytojai
7. Natalijai Palchiukene, anglų kalbos mokytojai
8. Violetai Franukevičienei, lietuvių kalbos mokytojai
9. Tatjanai Babenko, technologijų mokytojai
10. Jelenai Rukovič, pradinių klasių mokytojai
11. Larisai Achmedžanovai, anglų kalbos mokytojai
12. Jovanai Šikšnian, rusų kalbos mokytojai.

remelis

 Už intelektualaus žaidimo „Proto mūšis“ organizavimą 2018 m. gruodžio 7 d., padėką šiems mokytojams:
1. Natalijai Vorkovič – bibliotekos vedėjai

2. Elai Kanaitei – istorijos mokytojai
3. Svetlanai Juozapavičienei – informacinių technologijų mokytojai
4. Jelenai Riachovai – matematikos mokytojai.

remelis

Už muzikinio renginio „Mano klasės portretas“ apipavidalinimą 2018 m. gruodžio 7 d., padėką šiems mokytojams:
1. Jurijui Popovui – teatro mokytojui
2. Anarai Baidildinovai – šokio mokytojai
3. Lešekui Giedroit – dailės mokytojui
4. Evelinai Avižienienei – muzikos mokytojai
5. Ritai Alterman – muzikos mokytojai
6. Natalijai Levickienei – muzikos mokytojai
7. Linui Avižieniui – meno vadovui.

remelis

Atsižvelgiant į I-ojo trimestro rezultatus, padėką šiems gimnazijos mokiniams:
1. Devidui Ivanenkovui, 5a kl.        
2. Dianai Kujalytei, 5a kl.               
3. Kirilui Ambrusevič, 5b kl.                      
4. Glebui Oleinikui, 5c kl.                          
5. Marijai Apalko, 5f kl.                  
6. Arinai Baradulinai, 5f kl.                        
7. Veronikai Deveikytei, 5f kl.                   
8. Ksenijai Bezrukovai, 5f kl.                     
9. Anastasijai Gorčakovai, 5f kl.                
10. Denisui Juchnevičiui, 5f kl.        
11. Margaritai Rockinai, 5f kl.                     
12. Darijai Staruk, 5f kl.                               
13. Darijai Paleckaitei, 5f kl.                        
14. Veronikai Šilkinai, 5f kl.                        
15. Emilijai Koiraitei, 6a kl.                          |
16. Dominykui Juralovičiui, 6b kl.   
17. Timofejui Kapusto, 6b kl.           
18. Darjai Lukovskovai, 6b kl.         
19. Ignatui Michailovski, 6b kl.        
20. Olegui Sokolovskij, 6b kl.          
21. Vestai Belskajai, 6c kl.                
22. Margaritai Kamyšanskajai, 7a kl.
23. Gidoni Arman-Kopelman, 7b kl.
24. Anastasijai Kranovai, 7b kl.
25. Marjanai Micuk, 7b kl.
26. Alikai Volžaninai, 7b kl.
27. Mariiai Cheprakovai, 7c kl. 
28. Aleksandrai Nikitkovai, 7c.
29. Martinui Gaštold, 7h kl.
30. Annai Alechnovič, 7f kl.
31. Anastasijai Minailovai, 7f kl.
32. Valerijai Šilkinai, 7f kl.
33. Nikitai Ambrusevič, 8a kl.
34. Ksenijai Kurbatovaitei, 8a kl.
35. Anastasijai Naumovai, 8a kl.
36. Maksimui Poplavskij, 8b kl.
37. Dmitrijui Gavrilovui, 8c kl.
38. Andrejui Storoževui, 8c kl.
39. Melanai Janovič, 11b kl.
40. Natelai Samkharadze, 11c kl.
41. Aleksandrui Musajev, 12c kl.
42. Aleksejevai Anai, 12c kl.
43. Margaritai Maksimovič, 5b kl.
44. Mateušui Zlosnikui, 8b kl.

remelis

Atsižvelgiant į I-ojo trimestro rezultatus, padėką šiems gimnazijos mokiniams, turintiems „9“ ir „10“ įvertinimus:
1. Anastasijai Kamyšanskajai, Ia kl.
2. Aleksandrai Vaskevičiūtei, Ib kl.
3. Aleksandrai Burinskaitei, Ic kl.
4. Anastasijai Chmelevskai, Ic kl.
5. Martai Jerochovai, Ic kl.

remelis

Atsižvelgiant į I-ojo trimestro rezultatus, už labai gerą mokymąsi, padėką šiems gimnazijos mokiniams:
1. Emilijai Boguckytei, 1a kl.       

2. Palinai Krylenka, 1a kl.             
3. Elinai Michailovskai, 1a kl.      
4. Karinai Murašovai, 1a kl.         
5. Danielui Tkačenkov, 1a kl.       
6. Marianai Navickajai, 1b kl.       
7. Jelizavetai Nedveckajai, 1b kl. 
8. Arinai Ucharovai, 1b kl.           
9. Kristinai Gerasimovič, 1c kl.    
10. Sandrai Litvinovai, 1c kl.          
11. Marijai Smaginai, 1c kl.            
12. Maksimui Tretjakovui, 1c kl.    
13. Ivanui Zadojenko, 1c kl.           
14. Davidui Belik, 2a kl.
15. Janai Belskajai, 2a kl.
16. Daniel Sokolovskij, 2a kl.
17. Ivanui Chaliapinui, 2b kl.
18. Elianai Matulevičiūtei, 2b kl.
19. Alisai Budnevai, 2c kl.
20. Iljai Makarevičiui, 2c kl.
21. Arinai Jankauskaitei, 3a kl.
22. Sofijai Lukoševičiūtei, 3a kl.
23. Aleksandrai Rudinskajai, 3b kl.
24. Arinai Učkuronytei, 3c kl.
25. Anastasijai Nikitinai, 4a kl.
26. Darijai Belčikovai, 4b kl.
27. Antoninai Lomonosovai, 4c kl.
28. Darijai Sergejevai, 4c kl.

remelis

 

Už dalyvavimą intelektualiame žaidime „Proto mūšis“ 2018 m. gruodžio 7 d., padėką šiems mokiniams:
1. Anastasijai Kudriavcevai, IVa kl.

2. Mariui Stanaičiui, IVa kl.
3. Oskarui Stukalinui, IVc kl.
4. Aleksandrui Ignatovui, IVc kl.
5. Karinai Bartkevič, IVc kl.
6. Aleksandrai Brylinai, IVc kl.
7. Agatai Kipran, IIIa kl.
8. Darijai Steponavičiūtei, IIIa kl.
9. Steponui Tolomanovui, IIIa kl.
10. Natelai Samkhuradze, IIIc kl.
11. Dmitrijui Krivenkiui, IIIb kl.
12. Sandrai Pučninai, IIIb kl.
13. Dzmitry Halenkou, IIIb kl.

remelis

 

Už renginių, skirtų Mokyklos gimtadieniui pristatymą 2018 m. gruodžio 7 d., padėką šiems mokiniams:
1. Aleksandrai Kirnosovai, IVc kl.
2. Marijai Babič, IIc kl.
3. Irinai Kravčun, IVa kl.

remelis

Už dalyvavimą pristatyme „Mano klasės portretas“, padėka šiems 5-8 klasių mokiniams:
1. Viktorijai Bakinai, 3c kl.
2. Evai Vidzūnaitei, 4b kl.
3. Maksimui Litvinui, 4b kl.
4. Ksenijai Bezrukovai, 5f kl.
5. Anastasijai Gorčakovai, 5f kl.
6. Arinai Baradulinai, 5f kl.
7. Veronikai Giadutis, 5c kl.
8. Anastasijai Giadutis, 5c kl.
9. Anastasija Borzykina, 6a kl.
10. Dominykai Gumovskajai, 6c kl.
11. Marijai Sirekanian, 6c kl.
12. Alisai Sozinovai, 7h kl.
13. Dianai Radevič, 8b kl.
14. Inesai Pozdejevai, 8f kl.
15. Viktorijai Šavrukovai, 8f kl.
16. Elizai Prusakovai, 8b kl.
17. Anastasijai Kamyšanskajai, 9a kl.
18. Dianai Gorenkovai, IIIf kl.
remelis

 

Už renginių, skirtų 97-ojo gimnazijos gimtadienio šventės plano koordinavimą, padėką šiems mokytojams:
1. Larisai Myško, pradinių klasių mokytojai
2. Anai Pečiulienei, lietuvių kalbos mokytojai
3. Erikai Červonenko, lietuvių kalbos mokytojai
4. Audronei Žukauskienei, lietuvių kalbos mokytojai
5. Svetlanai Čaikovskajai, geografijos mokytojai
6. Tatjanai Bruskinai, anglų kalbos mokytojai.

remelisUž sporto varžybų organizavimą su mokinių tėvais, buvusiais mokiniais 2018 m. gruodžio 7 d., padėka šiems kūno kultūros mokytojams:
1. Inai Kačerauskienei
2. Ievai Juknytei
3. Faniliui Šamsutdinovui
4. Mingailei Maldūnaitei

remelis

Atsižvelgiant į miesto 5-12 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkurso  rezultatus, padėką rusų kalbos mokytojai Tatjanai Kovalevskajai, parengusiai III-osios vietos laimėtoją.

remelis

Atsižvelgiant į miesto 5-12 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkurso  rezultatus, padėką 6a klasės mokiniui Danilai Rudzinskui, užėmusiam konkurse III-ąją vietą.

remelis

Atsižvelgiant į miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkurso  „Mažųjų diktantas“ rezultatus, padėką šiems pradinių klasių mokytojams, parengusiems konkurso laimėtojus:
1. Tatjanai Chabibulinai,
2. Svetlanai Gaižutienei.

remelis

Atsižvelgiant į miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkurso „Mažųjų diktantas“ rezultatus, padėką mokiniams, užėmusiems III-ąją vietą:
1. Mariai Ofverstrom, 3c kl.
2. Anastasijai Nikitinai, 4a kl.