A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Padėkos

 remelis

Už turtingą mokymų klasių auklėtojams „Super klasės auklėtojas“ pravedimą padėka šiems gimnazijos mokytojams:
1. Allai Juriavichenei

2. Liudmilai Kovzan remelisUž labai gerą mokinių paruošimą pasirodymui konferencijoje „Sveikatos ugdymo aktualijos. Mokslininkai – mokykloms“ padėka šiems gimnazijos mokytojams:
1. Žanai Ramanauskienei

2. Anarai BaidildinovairemelisUž labai gerą pasirodymą konferencijoje „Sveikatos ugdymo aktualijos. Mokslininkai – mokykloms“ su literatūrine-muzikine kompozicija „Mes sveikatai sakome – TAIP“ padėka šiems gimnazijos mokiniams:
1. Simonai Počiūtei

2. Arinai Istominai
3. Dmitrijui Kozlovskij
4. Milanai Gurbo
5. Arianai kiprijanovič
6. Iljai Ivancovui
7. Kevinui Žukevičiui
8. Dianai Gorenkovai
9. Lanai Volkovai
10. Anastasijai Borzykinai

remelisUž puikų renginių, skirtų Tarptautinei mokytojų dienai, organizavimą padėką šiems mokytojams:
1. Evelinai Avižienienei
2. Natalijai Levickienei
3. Ritai Alterman
4. Linui Avižieniui
5. Jurijui Popovui
6. Anarai Baidildinovai
7. Tatjanai Bruskinai
8. Elenai Uzelo
9. Olgai Toločko
10. Tatjanai Babenko
11. Natašai Bezuško
12. Marijai Kovalchuk
13. Lešek Giedroit.

remelisUž labai gerą renginių, skirtų Tarptautinei mokytojų dienai, organizavimą padėka šiems mokiniams:

IVa kl.: Evelinai Dimitrovai, Irenei Gavruchovai, Dianai Lomtevai, Irinai Kravčun, Erikui Ševčiuk.
IVb kl.: Viktorijai Noreiko, Uljanai Šubinai, Sandrai Urbanaitei, Aleksandrai Martemjanovai.
IVc kl.: Anastasijai Hlova, Aleksandrai Brylinai, Karinai Bartkevič, Anastasijai Narbutaitei, Andriui Petrulevič, Olgai Podvorskytei,          Danieliui Janaudžiui, Oskar Stukalinui, Jevai Ščerbinaitei, Maksimui Zvonkovui, Daniel Viršilai.

2a kl.: Oleksii Kokovui, Elizavetai Kuzminai, Artemij Stanislavovas.
3a kl.: Julijai Česynaitei, Arinai Jankauskaitei, Kristinai Kavaliauskaitei, Vanesai Švabovič.
5c klasės mokinių ansambliui: Jekaterinai Toločko, Emilijai Turčinaitei, Artemijui Zadojenko, Violetai Griškevič, Amelijai Obuchovič, Grigorijui Manukian, Milanai Novikovaitei, Timofejui Chaliapin, Veronikai Giadutis, Iljai Ivancovui, Anai Abramenko, Olgerdui Biniuk, Nikol Riabčinkovaitei.
Šokio grupei „Angel projekt“: Inesai Pozdejevai, Dianai Gorenkovai, Anastasijai Borzykinai, Ksenijai Bezrukovai, Marinai Gorenkovai, Dominikai Gumovskajai, Viktorijai Bakinai, Arinai Baradulinai, Veronikai Giadutis, Ernestui Gerdžiūnui, Artemijui Stanislavovui, Anastasijai Gorčakovai.

remelis Už iniciatyvumą ir kūrybiškumą, sveikinant mokytojus su profesine švente, mokytojų diena, padėka:  
Anai Pečiulienei.  

remelis

Už interaktyvios pamokos „Viskas palieka savo pėdsaką“, minint Tarptautinę tolerancijos dieną organizavimą, padėka šiems mokytojams:

1. Elvyrai Glemžaitei
2. Allai Juriavichenei
3. Svetlanai Juknevičienei
4. Lenai Ivanenko.

remelis

Už puikiai organizuotą 5-ųjų klasių mokinių renginį „Rudens šventė“, padėką šiems mokytojams:
1. Tatjanai Kovalevskajai, 5c klasės auklėtojai, šventės koordinatorei;
2. Olgai Janaudienei, 5a klasės auklėtojai;
3. Liudmilai Kovzan, 5b klasės auklėtojai;
4. Jelenai Larinai, 5f klasės auklėtojai;
5. Evelinai Avižienienei, muzikos mokytojai;
6. Natalijai Levickienei, muzikos mokytojai.

 remelis

Už dalyvavimą intelektualiame žaidime „Proto mūšis“ 2018 m. gruodžio 7 d., padėką šiems mokytojams:
1. Allai Juriavichene, anglų kalbos mokytojai

2. Lešek Giedroit, dailės mokytojui
3. Jelenai Skinder, fizikos mokytojai
4. Tatjanai Kovalevskajai, rusų kalbos mokytojai
5. Jelenai Larinai, matematikos mokytojai
6. Svetlanai Čaikovskajai, geografijos mokytojai
7. Natalijai Palchiukene, anglų kalbos mokytojai
8. Violetai Franukevičienei, lietuvių kalbos mokytojai
9. Tatjanai Babenko, technologijų mokytojai
10. Jelenai Rukovič, pradinių klasių mokytojai
11. Larisai Achmedžanovai, anglų kalbos mokytojai
12. Jovanai Šikšnian, rusų kalbos mokytojai.

remelis

 Už intelektualaus žaidimo „Proto mūšis“ organizavimą 2018 m. gruodžio 7 d., padėką šiems mokytojams:
1. Natalijai Vorkovič – bibliotekos vedėjai

2. Elai Kanaitei – istorijos mokytojai
3. Svetlanai Juozapavičienei – informacinių technologijų mokytojai
4. Jelenai Riachovai – matematikos mokytojai.

remelis

Už muzikinio renginio „Mano klasės portretas“ apipavidalinimą 2018 m. gruodžio 7 d., padėką šiems mokytojams:
1. Jurijui Popovui – teatro mokytojui
2. Anarai Baidildinovai – šokio mokytojai
3. Lešekui Giedroit – dailės mokytojui
4. Evelinai Avižienienei – muzikos mokytojai
5. Ritai Alterman – muzikos mokytojai
6. Natalijai Levickienei – muzikos mokytojai
7. Linui Avižieniui – meno vadovui.

remelis

Atsižvelgiant į I-ojo trimestro rezultatus, padėką šiems gimnazijos mokiniams:
1. Devidui Ivanenkovui, 5a kl.        
2. Dianai Kujalytei, 5a kl.               
3. Kirilui Ambrusevič, 5b kl.                      
4. Glebui Oleinikui, 5c kl.                          
5. Marijai Apalko, 5f kl.                  
6. Arinai Baradulinai, 5f kl.                        
7. Veronikai Deveikytei, 5f kl.                   
8. Ksenijai Bezrukovai, 5f kl.                     
9. Anastasijai Gorčakovai, 5f kl.                
10. Denisui Juchnevičiui, 5f kl.        
11. Margaritai Rockinai, 5f kl.                     
12. Darijai Staruk, 5f kl.                               
13. Darijai Paleckaitei, 5f kl.                        
14. Veronikai Šilkinai, 5f kl.                        
15. Emilijai Koiraitei, 6a kl.                          |
16. Dominykui Juralovičiui, 6b kl.   
17. Timofejui Kapusto, 6b kl.           
18. Darjai Lukovskovai, 6b kl.         
19. Ignatui Michailovski, 6b kl.        
20. Olegui Sokolovskij, 6b kl.          
21. Vestai Belskajai, 6c kl.                
22. Margaritai Kamyšanskajai, 7a kl.
23. Gidoni Arman-Kopelman, 7b kl.
24. Anastasijai Kranovai, 7b kl.
25. Marjanai Micuk, 7b kl.
26. Alikai Volžaninai, 7b kl.
27. Mariiai Cheprakovai, 7c kl. 
28. Aleksandrai Nikitkovai, 7c.
29. Martinui Gaštold, 7h kl.
30. Annai Alechnovič, 7f kl.
31. Anastasijai Minailovai, 7f kl.
32. Valerijai Šilkinai, 7f kl.
33. Nikitai Ambrusevič, 8a kl.
34. Ksenijai Kurbatovaitei, 8a kl.
35. Anastasijai Naumovai, 8a kl.
36. Maksimui Poplavskij, 8b kl.
37. Dmitrijui Gavrilovui, 8c kl.
38. Andrejui Storoževui, 8c kl.
39. Melanai Janovič, 11b kl.
40. Natelai Samkharadze, 11c kl.
41. Aleksandrui Musajev, 12c kl.
42. Aleksejevai Anai, 12c kl.
43. Margaritai Maksimovič, 5b kl.
44. Mateušui Zlosnikui, 8b kl.

remelis

Atsižvelgiant į I-ojo trimestro rezultatus, padėką šiems gimnazijos mokiniams, turintiems „9“ ir „10“ įvertinimus:
1. Anastasijai Kamyšanskajai, Ia kl.
2. Aleksandrai Vaskevičiūtei, Ib kl.
3. Aleksandrai Burinskaitei, Ic kl.
4. Anastasijai Chmelevskai, Ic kl.
5. Martai Jerochovai, Ic kl.

remelis

Atsižvelgiant į I-ojo trimestro rezultatus, už labai gerą mokymąsi, padėką šiems gimnazijos mokiniams:
1. Emilijai Boguckytei, 1a kl.       

2. Palinai Krylenka, 1a kl.             
3. Elinai Michailovskai, 1a kl.      
4. Karinai Murašovai, 1a kl.         
5. Danielui Tkačenkov, 1a kl.       
6. Marianai Navickajai, 1b kl.       
7. Jelizavetai Nedveckajai, 1b kl. 
8. Arinai Ucharovai, 1b kl.           
9. Kristinai Gerasimovič, 1c kl.    
10. Sandrai Litvinovai, 1c kl.          
11. Marijai Smaginai, 1c kl.            
12. Maksimui Tretjakovui, 1c kl.    
13. Ivanui Zadojenko, 1c kl.           
14. Davidui Belik, 2a kl.
15. Janai Belskajai, 2a kl.
16. Daniel Sokolovskij, 2a kl.
17. Ivanui Chaliapinui, 2b kl.
18. Elianai Matulevičiūtei, 2b kl.
19. Alisai Budnevai, 2c kl.
20. Iljai Makarevičiui, 2c kl.
21. Arinai Jankauskaitei, 3a kl.
22. Sofijai Lukoševičiūtei, 3a kl.
23. Aleksandrai Rudinskajai, 3b kl.
24. Arinai Učkuronytei, 3c kl.
25. Anastasijai Nikitinai, 4a kl.
26. Darijai Belčikovai, 4b kl.
27. Antoninai Lomonosovai, 4c kl.
28. Darijai Sergejevai, 4c kl.

remelis

 

Už dalyvavimą intelektualiame žaidime „Proto mūšis“ 2018 m. gruodžio 7 d., padėką šiems mokiniams:
1. Anastasijai Kudriavcevai, IVa kl.

2. Mariui Stanaičiui, IVa kl.
3. Oskarui Stukalinui, IVc kl.
4. Aleksandrui Ignatovui, IVc kl.
5. Karinai Bartkevič, IVc kl.
6. Aleksandrai Brylinai, IVc kl.
7. Agatai Kipran, IIIa kl.
8. Darijai Steponavičiūtei, IIIa kl.
9. Steponui Tolomanovui, IIIa kl.
10. Natelai Samkhuradze, IIIc kl.
11. Dmitrijui Krivenkiui, IIIb kl.
12. Sandrai Pučninai, IIIb kl.
13. Dzmitry Halenkou, IIIb kl.

remelis

 

Už renginių, skirtų Mokyklos gimtadieniui pristatymą 2018 m. gruodžio 7 d., padėką šiems mokiniams:
1. Aleksandrai Kirnosovai, IVc kl.
2. Marijai Babič, IIc kl.
3. Irinai Kravčun, IVa kl.

remelis

Už dalyvavimą pristatyme „Mano klasės portretas“, padėka šiems 5-8 klasių mokiniams:
1. Viktorijai Bakinai, 3c kl.
2. Evai Vidzūnaitei, 4b kl.
3. Maksimui Litvinui, 4b kl.
4. Ksenijai Bezrukovai, 5f kl.
5. Anastasijai Gorčakovai, 5f kl.
6. Arinai Baradulinai, 5f kl.
7. Veronikai Giadutis, 5c kl.
8. Anastasijai Giadutis, 5c kl.
9. Anastasija Borzykina, 6a kl.
10. Dominykai Gumovskajai, 6c kl.
11. Marijai Sirekanian, 6c kl.
12. Alisai Sozinovai, 7h kl.
13. Dianai Radevič, 8b kl.
14. Inesai Pozdejevai, 8f kl.
15. Viktorijai Šavrukovai, 8f kl.
16. Elizai Prusakovai, 8b kl.
17. Anastasijai Kamyšanskajai, 9a kl.
18. Dianai Gorenkovai, IIIf kl.
remelis

 

Už renginių, skirtų 97-ojo gimnazijos gimtadienio šventės plano koordinavimą, padėką šiems mokytojams:
1. Larisai Myško, pradinių klasių mokytojai
2. Anai Pečiulienei, lietuvių kalbos mokytojai
3. Erikai Červonenko, lietuvių kalbos mokytojai
4. Audronei Žukauskienei, lietuvių kalbos mokytojai
5. Svetlanai Čaikovskajai, geografijos mokytojai
6. Tatjanai Bruskinai, anglų kalbos mokytojai.

remelisUž sporto varžybų organizavimą su mokinių tėvais, buvusiais mokiniais 2018 m. gruodžio 7 d., padėka šiems kūno kultūros mokytojams:
1. Inai Kačerauskienei
2. Ievai Juknytei
3. Faniliui Šamsutdinovui
4. Mingailei Maldūnaitei

remelis

Atsižvelgiant į miesto 5-12 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkurso  rezultatus, padėką rusų kalbos mokytojai Tatjanai Kovalevskajai, parengusiai III-osios vietos laimėtoją.

remelis

Atsižvelgiant į miesto 5-12 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkurso  rezultatus, padėką 6a klasės mokiniui Danilai Rudzinskui, užėmusiam konkurse III-ąją vietą.

remelis

Atsižvelgiant į miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkurso  „Mažųjų diktantas“ rezultatus, padėką šiems pradinių klasių mokytojams, parengusiems konkurso laimėtojus:
1. Tatjanai Chabibulinai,
2. Svetlanai Gaižutienei.

remelis

Atsižvelgiant į miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkurso „Mažųjų diktantas“ rezultatus, padėką mokiniams, užėmusiems III-ąją vietą:
1. Mariai Ofverstrom, 3c kl.
2. Anastasijai Nikitinai, 4a kl.

remelis

Atsižvelgiant į 9-10 klasių mokinių lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų olimpiados rezultatus, padėka mokinei, užėmusiai II-ą vietą:
Julijai Tretjakovai, IIf (10f) kl.

 remelis

Atsižvelgiant į 9-10 klasių mokinių lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų olimpiados rezultatus, padėka lietuvių kalbos mokytojai, parengusiai II-os vietos laimėtoją:
Audronei Žukauskienei

remelis

Padėka mokinėms, puikiai pristačiusioms mokyklą pagal ekonomikos ir verslumo projektą Vilniaus LITEXPO parodoje 2019 m. vasario 8 d.:
1. Julijai Tretjakovai, IIf (10f) kl.
2. Gerdai Railaitei, IIb (10b) kl.

remelis

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto 10-11 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiados rezultatus, padėka mokinei, užėmusiai III-ą vietą:
Melanai Janovič, IIIb (11b) kl.

remelis

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto 10-11 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiados rezultatus, padėka rusų kalbos mokytojai, parengusiai III-os vietos laimėtoją:
Svetlanai Juknevičienei

remelis

Padėka 10-11 klasių mokiniams, už labai gerą pasirengimą pilietiškumo pamokoms 3-4 klasių mokiniams, skirtoms Lietuvos valstybės atkurimo dienai:
1. Polinai Zagzinai, IIf (10f) kl.

2. Antonui Zagzinui, IIf (10f) kl.
3. Vadimui Čeremisinovui, IIf (10f) kl.
4. Iljai Kaniščevui, IIf (10f) kl.
5. Valerijai Šatrovai, IIf (10f) kl.
6. Sandrai Konovalovai, IIf (10f) kl.
7. Martinui Gerasimovič, IIIb (11b) kl.
8. Melanai Janovič, IIIb (11b) kl.
9. Sandrai Pučninai, IIIb (11b) kl.

remelis

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto 4 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiados rezultatus, padėka mokinei, užėmusiai I-ą vietą:
Darijai Belčikovai, 4b kl.

remelis

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto 4 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiados rezultatus, padėka pradinių klasių mokytojai, parengusiai I-os vietos laimėtoją:
Galinai Videiko

remelis

Padėka mokiniams už labai gerą tiriamųjų darbų pristatymą tarptautinėje mokinių mokslinėje konferencijoje „Naujieji filomanai“, Gardinas (Baltarusijos Respublika):
1. Ksenijai Kurbotovaitei, 8a kl.

2. Mariannai Manukyan, 8a kl.
3. Katerinai Istominai, 8a kl.
4. Evelinai Kuznecovai, 8a kl.
5. Anastasijai Naumovai, 8 kl.
6. Nikitai Meščeriakovai, 8a kl.
7. Nikitai Deminui, 8a kl.
8. Aleksandrai Beloborodovai, 8a kl.
9. Valerijai Šatrovai, 10f kl.
10. |Palinai Stryczek, 10 f kl.
11. Anastasijai Narbutaitei, 12c kl.
12. Olgai Podvorskytei, 12c kl.

remelis

Padėka mokytojams už labai gerą mokinių parengimą tarptautinei mokinių mokslinei konferencijai „Naujieji filomanai“, Gardinas (Baltarusijos Respublika):
1. Tatjanai Bruskinai, anglų kalbos mokytojai ekspertei, metodinės tarybos pirmininkei;

2. Alinai Dubietienei, rusų kalbos mokytojai ekspertei;
3. Jelenai Cyliovai, biologijos mokytojai metodininkei.

remelis

 

Atsižvelgiant į prancūzų kalbos konkurso rezultatus, padėka mokinei, užėmusiai II-ą vietą:
Darjai Kranovai, 7b kl.

remelis

Atsižvelgiant į prancūzų kalbos konkurso rezultatus, padėka prancuzų kalbos mokytojai, parengusiai II-os vietos laimėtoją:
Jelenai Vitienei

remelis

Atsižvelgiant į Tarptautinio matematikos konkurso „Euklidas“ miesto etapo rezultatais, padėka mokiniui patekusiam į konkurso finalą:
Antonui Zagzinui, IIf (10f) kl.

remelis

Padėka mokiniams už puikų pasirodymą Vilniaus miesto pradinių klasių konferencijoje „Ką reiškia būti vaiku: šeimoje, mokykloje, visuomenėje?“:
Maksimui Gurbo, 1b kl.

Ksenijai Kaliužnajai, 2b kl.
Anastasijai Nikitinai, 4a kl.
Simonai Pociūtei, 4a kl.
Verai Martinkevič, 4a kl.
Elianai Tarasevič, 4a kl.
Arianai Kiprijanovič, 5b kl.

remelis

Padėka už puikiai paruoštą kompoziciją Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių konferencijai „Ką reiškia būti vaiku: šeimoje, mokykloje, visuomenėje?“:
Žanai Ramanauskienei, spec. pedagogei

remelis

Padėka mokinei, užėmusiai I-ą vietą, už labai gerą pasirodymą anglų kalbos konkurse „Spelling Bee“
Marijai Cheprakovai, 7c kl.

remelis

 Padėka anglų kalbos mokytojai už parengusiai I-os vietos laimėtoją anglų kalbos konkurse „Spelling Bee“:
Tatjanai Bruskinai, anglų kalbos mokytoja ekspertė

 

remelis

 Padėka mokiniams, už sėkmingą pasirodymą Vilniaus miesto daugiakalbystės olimpiadoje „Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame“:
1. Elizai Mikolajevič, 10c kl. (kategorija – lenkų kalba);
2. Valerijai Šatrovai, 10f kl. (kategorija – korėjiečių kalba);
3. Lilai Sofijai Jarvis, 10f kl. (kategorija anglų kalba).

remelis

Padėka anglų kalbos mokytojai už mokinių komandos paruošimą daugiakalbystės olimpiadai „Aš kalbu, tu kalbi “ mes bendraujame“:
Natalijai Palchukenei

remelis

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto 5-9 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos olimpiados rezultatau, padėka mokinėms, užėmusioms III-ą vietą:
1. Eugenijai Koiraitei, 6a kl.

2. Martai Jerochovai, 9c kl.

remelis

Atsižvelgiant į Vilniaus miesto 5-9 klasių mokinių rusų (gimtosios) kalbos rezultatus, padėka rusų kalbos mokytojoms, paruošusioms III-ų vietų laimėtojas:
1. Olgai Toločko

2. Tatjanai Kovalevskajai 

remelis

Padėka šiems mokytojams už už labai gerą projekto „Frankofonija“  pristatymą ir kūrybiškumą:    
1. Jelenai Vitienei, prancūzų kalbos mokytojai, projekto vadovei;
2. Lešekui Giedroit, dailės;
3. Linui Aviženiui, meno vadovui;
4. Ritai Alterman, muzikos mokytojai;
5. Ievai Žilienei, choreografijos mokytojai;
6. Anarai Baidildinovai, šokio mokytojai.

remelis

Padėka šiems mokiniams, už aktyvų dalyvavimą projekto „Frankofonija“ pristatyme:
1. Patrikui Dainovskij, 8a kl.

2. Artūrui Šrubai, 9b kl.
3. Elias Irens, 8a kl.
4. Vadimui Čeremisinovai, 10f kl.
5. Maiannai Manukyan, 8 kl.
6. Iljai Kaniščevui, 10f kl.
7. Darjai Smaginai, 8a kl.
8. Ekaterinai Nazimovai, 10f kl.
9. Mishchenko Sofijai, 8a kl.
10. Aleksandrai Postolskajai, 10f kl.
11. Irmantui Kadanskui, 9b kl.
12. Polinai Potemkinai, 10f kl.
13. Julijai Kononovai, 9b kl.
14. Valerijai Šatrovai, 10f kl.
15. Jaroslavai Loskutovai, 9b kl.

remelis

                Atsižvelgiant į II-ojo trimestro rezultatus, r e i š k i u    padėką šiems 1-4 klasių mokiniams II-ąjame trimestre padariusiems pažangą:

 1. Lukui Basčiuliui, 1a kl. 
 2. Gretai Valiukevič, 1a kl. 
 3. Viktorijai Veselovai, 1b kl. 
 4. Ksenijai Šabal, 1b kl. 
 5. Andriui Kravčenka, 1c kl. 
 6. Darjai Šulskajai, 1c kl. 
 7. Jegorui Konovalovui, 2a kl. 
 8. Stanislavovui Artemijui, 2a kl. 
 9. Viktorijai Derkač, 2b kl.
 10. Annai Voitenko, 2b kl.
 11. Filipui Ofverstrom, 2c kl.
 12. Nikol Matvejevai, 2c kl.
 13. Danilai Bulanovui, 3a kl.
 14. Aleksandrui Machnevič, 3b kl.
 15. Sofijai Borisovai, 3c kl.
 16. Darjai Borisovai, 3c kl.
 17. Daniel Bieliauskui, 4a kl.
 18. Maksimui Tarasevič, 4b kl.
 19. Daniel Čebotariovui, 4c kl.

remelis

Padėka už gerus rezultatus Vilniaus miesto mokyklų 8-ųjų klasių mokinių fizikos olimpiadoje 8c klasės mokiniui  Dmitrijui Gavrilovui.

remelis

Padėka 6b klasės mokiniui Dominykui Jurolovičiui, užėmusiam Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje I-ąją vietą.

remelis

Padėka už gerus rezultatus Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadoje šiems mokiniams:
1. Artūrui Charitonovui, 5b kl.

2. Glebui Oleinik, 5c kl.

remelis

Padėka už puikų mokinių parengimą Vilniaus miesto 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadai šiems matematikos mokytojams:
1. Raisai Šorševai;

2. Jelenai Riachovai;
3. Vitalijai Airine.

remelis

Padėka už puikų mokinių parengimą Vilniaus miesto mokyklų 8-ųjų klasių mokinių fizikos olimpiadai fizikos mokytojui Genrich Kurčevskij.

remelis

Padėka už  ekologijos kostiumų sukūrimą pristatymui skirtam Tarptautinei šeimos dienai 2019 m. gegužės 15 d. šiems 2a klasės mokinių tėveliams:
1. Zojai Abramovai,

2. Ilonai Belskajai,
3. Ekaterinai Bitus,
4. Liudmilai Bobrovai,
5. Natalijai Malcevai,
6. Tatjanai Janovič,
7. Marinai Jefimovai,
8. Marinai Dolgušinai,
9. Jelenai Mosičevai,
10. Ilonai Mozalevskienei,
11. Ritai Sokolovskajai,
12. Jelenai Stanislavovienei,
13. Romanui Stanislavovui,
14. Linai Stankevič,
15. Tatjanai Tomaševienei,
16. Svetlanai Vaganovai,
17. Olgai Ševčenkovai – Voitkevič.

remelis

Padėka už  ekologijos kostiumų pristatymą šventėje skirtoje Tarptautinei šeimos dienai 2019 m. gegužės 15 d. šiems 2a klasės mokinių tėveliams:  
1. Ekaterinai Kokovai,
2. Alionai Belik,
3. Svetlanai Grunbianinai,
4. Anastasijai Pavlovai,
5. Valerijui Tomaševičiui.

remelis

Padėka už III-ios vietos laimėjimą Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurse „Rašau žodį lietuvišką šiam mokiniui:
Artūrui Charitonovui, 5b

remelis

Padėka už III-ios vietos laimėtojo paruošimą Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 5-6 klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursui „Rašau žodį lietuvišką“ Anai Pečiulienei, lietuvių kalbos mokytojai:

remelis

Padėka už III-ios vietos laimėjimą Vilniaus miesto 5-8 klasių biologijos olimpiadoje šiam mokiniui:
Dmitrijui Gavrilovui, 8c kl.

remelis

Padėka už III-ios vietos laimėtojo paruošimą Vilniaus miesto 5-8 klasių biologijos olimpiadai Jelenai Cyliovai, biologijos mokytojai.

remelis

Padėka už labai gerą 2018-2019 m. m. metodinės-praktinės konferencijos organizavimą 2019 m. birželio 12 d. mokyklos metodinės komisijos pirmininkei anglų kalbos mokytojai:  Tatjanai Bruskinai.

remelis

Padėka už savo patirties sklaidą, turiningus pranešimus 2018-2019 m. m. metodinėje-praktinėje konferencijoje 2019 m. birželio 12 d. šiems mokytojams:
1. Allai Juriavichene – anglų kalbos mokytojai;
2. Tatjanai Kovalevskajai – rusų kalbos mokytojai;
3. Liudmilai Bareikienei – istorijos mokytojai;
4. Jelenai Cyliovai – biologijos mokytojai;
5. Ritai Vaitkaitytei – lietuvių kalbos mokytojai;
6. Svetlanai Juozapavičienei – informacinių technologijų mokytojai;
7. Igor Kolesnikovui – psichologui;
8. Tatjanai Šamsutdinovai – pradinių klasių mokytojai;
9. Allai Tiščenko – chemijos mokytojai;
10. Genrichui Kurčevskij – fizikos mokytojui.

remelis

Padėka už puikius stendinius pranešimus 2018-2019 m. m. metodinėje-praktinėje konferencijoje 2019 m. birželio 12 d. šiems mokytojams:
1. Vilijai Kozyrevienei – lietuvių kalbos mokytojai;

2. Violetai Lauciuvienei – lietuvių kalbos mokytojai;
3. Astai Stankevičienei – lietuvių kalbos mokytojai;
4. Vidai Čerkauskienei – lietuvių kalbos mokytojai;
5. Lenai Ivanenko – biologijos mokytojai;
6. Aivarui Markevičiui – istorijos mokytojui;
7. Svetlanai Juknevičienei – rusų kalbos mokytojai;
8. Raisai Šorševai – matematikos mokytojai;
9. Natalijai Palchiukene – anglų kalbos mokytojai;
10. Tatjanai Babenko – technologijų mokytojai;
11. Marijai Kravchuk – technologijų mokytojai;
12. Elvyrai Glemžaitei – etikos mokytojai;
13. Liudmilai Ščekaturovai – matematikos mokytojai;
14. Tatianai Bartashyunene – matematikos mokytojai;
15. Vitalijai Airine – matematikos mokytojai.

remelis

Už labai gerą mokymąsi reiškiu padėką šiems gimnazistams:

5a klasė
Dianai Kujalytei

Devidui Ivanenkovui

5b klasė
Arianai Kiprijanovič

Margaritai Maksimovič

5c klasė
Iljai Ivancovui

5f klasė
Arinai Baradulinai

Ksenijai Bezrukovai

6a klasė
Veronikai Deveikytei

Emilijai Koiraitei
Darijai Paleckaitei
Anastasijai Borzykinai
Margaritai Rockinai

6b klasė
Darijai Staruk,

Dominykui Juralovičiui
Veronikai Šilkinai
Timofejui Kopusto
Darjai Lukovskovai
Olegui Sokolovskij

6c klasė
Vestai Belskajai.

7a klasė
Margaritai Kamyšanskajai

7b klasė
Armanui Kopelman-Gidoni

Darjai Kranovai
Marjanai Micuk
Alikai Volžaninai

7c klasė
Marijai Cheprakovai

Aleksandrai Nikitkovai

7f klasė
Annai Alechnovič

Anastasijai Minailovai
Ervinui Poluden
Valerijai Šilkinai

7h klasė
Elinai Abložnajai

Martinui Gaštold
Maksimui Kolobkovui
Alisai Mitruščenkovai

8a klasė
Nikitai Ambrusevič

Ksenijai Kurbatovaitei
Anastasijai Naumovai

8b klasė
Maksimui Poplavskij

Mateušui Zlostnikui

8c klasė
Dmitrijui Gavrilovui

Andrejui Storoževui
Darijai Rževskajai