A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Progimnazijos kodas - 304089978
Tel./faks. 8 5 272 78 41

Padėkos

 remelis

Už aktyvų dalyvavimą savanorystės programoje padėka progimnazijos mokiniams:

 1. Valerijai Trimailovai, 8b kl.
 2. Artur Šruba, 8b kl.
 3. Julijai Vasilionok, 8b kl.

remelis

Už  aktyvų dalyvavimą mokyklos ir klasės gyvenime padėka šiems tėveliams:

5a kl.

 1. Tatjanai Rudzinskienei
 2. Viktorijai Kazlauskienei
 3. Jekaterinai Stankevič

5b kl.

 1. Elenai Janušauskienei
 2. Loretai Jonaitei
 3. Radionui Jonaičiui
 4. Julijai Pučinskajai
 5. Galinai Sokolovskajai
 6. Stanislavui Sokolovskij

5c kl.

 1. Liudmilai Skopincevai
 2. Jaroslavui Belskij

6a kl.

 1. Nataljai Obrazcovai
 2. Olgai Gečevai

6b kl.

 1. Olesiai Kuznecovai
 2. Nadeždai Jarušin
 3. Aleksandr Veličko

6c kl.

 1. Tatjanai Lepeško

6h kl.

 1. Jelenai Sožinovai
 2. Janai Teslia
 3. Liucijai Seniut
 4. Dariui Kairo
 5. Annai Uspenskajai
 6. Jelenai Osterytei
 7. Svetlanai Stankienei

6f kl.

 1. Irinai Sivoronovai

7a kl.

 1. Viktorijai Bogatovai
 2. Nataljai Fatkulinai
 3. Renatai Šaroikinai
 4. Tatjanai Novikovai
 5. Liubov Tarasovai

7b kl.

 1. Viktorijai Matvejevai
 2. Andrejui Matvejev

7c kl.

 1. Loretai Masevič

7f kl.

 1. Natalijai Davidiuk

8b kl.

 1. Olgai Trimailovai
 2. Julijai Terentjevai

8c kl.

 1. Olgai Ubartienei
 2. Natalijai Švec
 3. Volhai Bermiukevič 
 4. Anai Selčinskienei

remelis

Už aktyvų dalyvavimą socialinėje – pilietinėje veikloje padėka šiems progimnazijos mokiniams:

5a klasė

 1. Daniilai Rudzinskij
 2. Dominykai Selinaitei
 3. Alinai Davidson

5b klasė

 1. Martai Danilovai
 2. Dominikui Juralovičiui
 3. Michailui Adasiuk
 4. Nikol Cadovič
 5. Katrinai Marcinkevičiūtei

6h klasė

 1. Martin Gaštold
 2. Alisai Mitruščenkovai
 3. Darijai Stankutei

6b klasė

 1. Viktorijai Kovzan
 2. Ksenijai Kazanovaitei
 3. Dominykai Šafranovič

7b klasė

 1. Aleksandrai Očnevaitei
 2. Elizai Prusakovai
 3. Dianai Radevič

7c klasė

 1. Erikui Ščiglo

8a klasė

 1. Anastasijai Kamyšanskajai 
 2. Kamilai Merlin

remelis

Už 2017/2018 mokslo metų ugdymo proceso rezultatus, už mokinių gebėjimų puoselėjimą padėka šiems mokytojams:

 1. Linui Avižieniui
 2. Lešek Giedroit
 3. Natalijai Levickienei
 4. Ievai Žilienei
 5. Donatui Byčenka
 6. Jurijui Popovui
 7. Anarai Baidildinovai

už metodinės veiklos organizavimą dalykų grupėse:

 1. Audronei Žukauskienei
 2. Violetai Lauciuvienei
 3. Vitalijai Airine
 4. Liudmilai Kovzan
 5. Tatjanai Babenko
 6. Natalijai Palchiukene

už gerus ugdymo proceso rezultatus, puikų mokinių paruošimą olimpiadoms ir konkursams:

 1. Allai Tiščenko                            
 2. Olgai Toločko                            
 3. Jelenai Cyliovai                          
 4. Gražinai Chmilkevičienei
 5. Galinai Videiko
 6. Tatjanai Kovalevskajai

už nuoširdų, atsakingą ir kūrybingą darbą:

 1. Erikai Červonenko
 2. Natalijai Vorkovič

už sėkmingą ir kūrybingą darbą, organizuojant projektinę veiklą mokykloje:

 1. Jovanai Šikšnian
 2. Jelenai Skinder
 3. Allai Juriavichene
 4. Jelenai Kustovai
 5. Jelenai Vitienei
 6. Alinai Dubietienei
 7. Larisai Myško
 8. Anai Pečiulienei

už mokinių pilietiškumo ugdymą:

 1. Lucijai Pobedinskai
 2. Ela Kanaitei
 3. Rūtai Matukonienei

už efektyvų debatų metodo naudojimą formaliajame ir neformaliajame mokinių ugdyme:

 1. Irina Rovda

už iniciatyvumą, aktyvų dalyvavimą mokyklos projektuose:

 1. Jurgitai Dvilevičienei
 2. Vidai Čerkauskienei
 3. Sigitai Karkliuvienei

už pamokų organizavimą netradicinėse erdvėse:

 1. Virginijai Danusaitei
 2. Ritai Vaitkaitytei

už mokyklos vardo garsinimą:

 1. Žanai Ramanauskienei

už užsieniečių integravimą į mokyklos gyvenimą:

 1. Astai Stankevičienei.

remelis2018 m. gegužės 4 d. vyko mokslinė – praktinė konferencija „Decibelų sutramdymas“, skirta Tarptautinei triukšmo supratimo sąvokai paminėti. Už puikų mokinių parengimą konferencijai, reiškiu padėką specialiajai pedagogei, kolektyvo „Želmenėliai“ vadovei Žanai Ramanauskienei.

remelis

2018 m. gegužės 4 d. vyko mokslinė – praktinė konferencija „Decibelų sutramdymas“, skirta Tarptautinei triukšmo supratimo sąvokai paminėti. Už puikiai atliktą muzikinę – literatūrinę kompoziciją „Decibelų sutramdymas“, padėka progimnazijos meno kolektyvui „Želmenėliai“:

 1. Simonai Pociūtei, 3 a kl.
 2. Arinai Istominai, 3b kl.
 3. Maksimui Sidelskij, 4b kl.
 4. Arianai Kiprianovič, 4b kl.
 5. Dmitrijui Kozlovskij, 4b kl.
 6. Olderd Biniuk, 4c kl.
 7. Iljai Ivancovui, 4c kl.
 8. Kevinui Žukevičiui, 4c kl.

remelis

2018 m. balandžio 27 d., mokykloje vyko projekto „Bienvenue en France!“ pristatymas. Už kūrybingumą, už labai gerą projekto organizavimą ir vykdymą, reiškiu padėką šiems mokytojams:

 1. Jelenai Vitienei – projekto iniciatorei
 2. Natalijai Levickienei, muzikos mokytojai
 3. Ritai Alterman, muzikos mokytojai
 4. Linui Avižieniui, meno vadovui
 5. Ievai Žilienei, šokių mokytojai
 6. Tatjanai Babenko, technologijų mokytojai
 7. Lešekui Giedroit, dailės mokytojui.

remelis

2018 m. balandžio 27 d., mokykloje vyko projekto „Bienvenue en France!“ pristatymas. Už kūrybingumą, už labai gerą projekto pristatymą, padėka šiems mokiniams:

 1. Arsenui Škil, IVc kl.
 2. Soniai Genšel, IVc kl.
 3. Sofi Škil, IVc kl.
 4. Elizai Škil, IVc kl.
 5. Edvard Fedorovič, IVc kl.
 6. Julijai Skobelevai, IVc kl.
 7. Maksimui Igoševui, IVa kl.
 8. Dianai Vištorskajai, IVa kl.
 9. Nikol Ignatovič, IVa kl.
 10. Anastasijai Narbutaitei, IIIc kl.
 11. Adrianui Konovalovui, IIIc kl.
 12. Vadimui Čeremisinov, If kl.
 13. Iljai Kaniščevui, If kl.
 14. Viktorijai Gatijatullinai, If kl.
 15. Irmantui Kadanskui, 8b kl.
 16. Patrikui Dainovskij, 7a kl.
 17. Sofiyai Mishchenko, 7a kl.
 18. Mariannai Manukyan, 7a kl.
 19. Ilijai lrens, 7a kl.
 20. Gidoni Arman Kopelman, 6b kl.
 21. Andreai Choroškovai, 3c kl.
 22. Ekaterinai Nazimovai, Ic kl.

remelis

Padėka 5b klasės mokinei Marijai Isačenko, užėmusiai 10-ąją vietą matematikos olimpiadoje „Kengūra“ tarp 50 geriausiųjų mokinių Lietuvoje.

remelis

2018 m. balandžio 20 d. vyko Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 4-ųjų klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Padėka lietuvių kalbos mokytojai Anai Pečiulienei, parengusiai lietuvių kalbos olimpiados III-sios vietos laimėtoją.

remelis

2018 m. balandžio 20 d. vyko Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 4-ųjų klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiada. Padėka 4b klasės mokiniui Artūrui Charitonovui, užėmusiam olimpiadoje III-ąją vietą.

remelis2018 m. kovo 23 d. vyko Vilniaus miesto 5-9 klasių mokinių rusų kalbos (gimtosios) olimpiada. Už puikių mokinių parengimą olimpiadai, padėka mokytojoms:

 1. Olgai Toločko,
 2. Tatjanai Kovalevskajai

remelis

2018 m. kovo 23 d. vyko miesto anglų kalbos konkursas „SpeelingBEE“. Už mokinio, užėmusio konkurse III-ją vietą, parengimą, padėka anglų kalbos mokytojai Tatjanai Bruskinai.

remelis

Rygoje vyko atviras Debatų turnyras „Ryga GO-2018“. Už mokinių (I ir III vietos) parengimą turnyrui, padėka mokytojai Irinai Rovda.

remelis

Mokytojams, parengusiems ir dalyvavusiems projekte „Nuo mamutų iki cepelinų“, padėka

 1. Lešekui Giedroit, dailės mokytojui
 2. Jurij Popov, teatro vadovui

Technologijų mokytojoms:

 1. Tatjanai Babenko,
 2. Natašai Bezuško

Lietuvių kalbos mokytojoms:

 1. Virginijai Danusaitei,
 2. Vilijai Kozyrevienei,
 3. Sigitai Karkliuvienei,
 4. Audronei Žukauskienei,
 5. Ritai Vaitkaitytei,
 6. Neldai Paukštė,
 7. Daivai Jaronskienei,
 8. Violetai Lauciuvienei

remelis

Vadovaujantis Vilniaus miesto XII-sios gamtos mokslų olimpiados II turo VII klasių mokinių rezultatais, padėka biologijos mokytojai Jelenai Cyliovai, paruošusiai olimpiadai I-sios vietos laimėtoją.

remelis

Vadovaujantis Vilniaus miesto XII-sios gamtos mokslų olimpiados II turo VII klasių mokinių rezultatais, padėka 7c klasės mokiniui Dmitrijui Gavrilovui, užėmusiam olimpiadoje I-ąją vietą.

remelis

2018 m. kovo 12 d. mokykloje vyko inscenizuotų pasakų renginys „Vaidiname lietuvių eiliuotas pasakas“, už puikiai paruoštus mokinius šiam renginiui, padėka lietuvių kalbos mokytojoms:

 1. Audronei Žukauskienei
 2. Vilijai Kozyrevienei
 3. Rūtai Matukonienei
 4. Vidai Čerkauskienei
 5. Jurgitai Dvilevičienei

Pradinių klasių mokytojai

 1. Valentinai Teslenko

remelis

Vadovaujantis Vilniaus miesto 3-ųjų klasių mokinių 2018 m. rusų kalbos (gimtosios) olimpiados rezultatais, padėka 3b klasės mokinei Darijai Belčikovai, užėmusiai I-ąją vietą rusų kalbos (gimtosios) olimpiadoje tarp 3-ųjų klasių mokinių.

remelis

Vadovaujantis Vilniaus miesto 3-ųjų klasių mokinių 2018 m. rusų kalbos (gimtosios) olimpiados rezultatais, padėka pradinių klasių mokytojai Galinai Videiko, parengusiai rusų kalbos (gimtosios) olimpiados I-osios vietos laimėtoją.

remelis

2018 m. vasario 22-23 d. Gardine (Baltarusija), E. Karskio gimnazijoje vyko Tarptautinė mokinių mokslinė konferencija „Jaunieji filomatai“. Už sėkmingą mokinių parengimą konferencijai, padėka mokytojams:

 1. Elai Kanaitei, istorijos mokytojai
 2. Alinai Dubietienei, rusų kalbos mokytojai

remelis

2018 m. vasario 22-23 d. Gardine (Baltarusija), E. Karskio gimnazijoje vyko Tarptautinė mokinių mokslinė konferencija „Jaunieji filomatai“. Už sėkmingą pasirodymą konferencijoje (III laipsnio diplomai), padėka 7a klasės mokiniams:

 1. Nastjai Keppler
 2. Aleksandrai Maksimovič
 3. Nikitai Deminui
 4. Nikitai Meščeriakovui

remelis

Už savaites renginių, skirtų Lietuvos valstybes 100-ioms metinėms paminėtu paruošimą ir organizavimą, už kūrybiškumą, iniciatyvumą, padėka mokytojams:

 1. Liudmilai Kovzan, istorijos mokytojai
 2. Lucijai Pobedinskai, istorijos mokytojai
 3. Elai Kanaitei, istorijos mokytojai
 4. Audronei Žukauskienei, lietuvių kalbos mokytojai
 5. Jolantai Bizaitei, lietinių kalbos mokytojai
 6. Violetai Lauciuvienei, lietuvių kalbos mokytojai
 7. Vilijai Kozyrevienei, lietuvių kalbos mokytojai
 8. Brigitai Gedienei, lietuvių kalbos mokytojai
 9. Larisai Dmitrijevai, socialinei pedagogei
 10. Lešekui Giedroit, dailės mokytojui
 11. Tatjanai Babenko, technologijų mokytojai
 12. Natašai Bezuško, technologijų mokytoju.
 13. Linui Avižieniui, meno vadovui
 14. Ievai Žilienei, choreografijos mokytojai
 15. Aušrai Baidildinovai, šokių mokytojai
 16. Rūtai Matukonienei, lietuvių kalbos mokytojai
 17. Natalijai Levickienei, muzikos mokytojai
 18. Rimai Ingai Šovienei, lietuvių kalbos mokytojai
 19. Ritai Vaitkaitytei, lietuvių kalbos mokytojai

remelis

2018 m. vasario 2 d. vyko Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dorinio (tikybos) ugdymo olimpiada. Už mokinių parengimą olimpiadai, padėka dorinio (tikybos) ugdymo mokytojai Irinai Mikulec.

remelis

2018 m. vasario 2 d. vyko Respublikinė bendrojo ugdymo mokyklų mokinių dorinio (tikybos) ugdymo olimpiada. Už sėkmingą pasirodymą olimpiadoje, padėka 8a klasės mokiniams:

 1. Gretai Balachovič,
 2. Anastasijai Kamyšanskai,
 3. Sandrai Tulko.

remelis

Už pradinių klasių mokinių parengimą Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkursui „Ir knyga mane augina“, padėka lietuvių kalbos mokytojoms: Sigitai Karkliuvienei, Rimai Ingai Šovienei.

remelis

Padėka Arinai Jankauskaitei, 2a klasės mokinei, už dalyvavimą Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse „Ir knyga mane augina“.

remelis

Padėka 3a klasės mokinei Simonai Pociūtei geriausiai pasirodžiusiai Vilniaus miesto pradinių klasių mokinių meninio skaitymo konkurse „Ir knyga mane augina“.

remelis

2018 m. sausio 12 d. mokykloje vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Laisvės gynėjų dienai paminėti. Už pilietinės akcijos organizavimą, padėka šiems mokytojams:

 1. Liudmilai Kovzan
 2. Elai Kanaitei
 3. Lucijai Pobedinskai
 4. Elvyrai Glemžaitei
 5. Olgai Toločko

remelis

Už iniciatyvą, kūrybingumą ruošiant Kalėdinį Naujametinį sveikinimą mokyklos bendruomenei, padėka lietuvių kalbos mokytojai Anai Pečiulienei.

remelis

2018 m. sausio 3 d. gimnazijoje/progimnazijoje vyko metodinė diena, kur mokytojai dalijosi savo patirtimi. Už patirties sklaidą, reiškiu padėką šiems mokytojams:

 1. Tamarai Chriaškovai, pradinių klasių mokytojai
 2. Tatjanai Chabibulinai, pradinių klasių mokytojai
 3. Svetlanai Gaižutienei, pradinių klasių mokytojai
 4. Valentinai Teslenko, pradinių klasių mokytojai
 5. Jelenai Rukovič, pradinių klasių mokytojai
 6. Jelenai Uzelo, biologijos mokytojai
 7. Jelenai Larinai, matematikos mokytojai
 8. Lucijai Pobedinskai, istorijos mokytojai

remelis

2017 m. gruodžio 8 d. gimnazijoje vyko tradicinė Mokyklos diena. Už aktyvų dalyvavimą Mokyklos dienos renginiuose, padėka šiems gimnazistams:

 1. Aleksandrai Postolskajai, 9f kl.
 2. Sandrai Konovalovai, 9f kl.
 3. Jekaterinai Nazimovai, 9f kl.
 4. Valerijai Makaršinai, 9f kl.
 5. Palinai Striczek, 9f kl.
 6. Tichonui Smirnov, 10b kl.
 7. Anastasijai Cymbal, 10c kl.
 8. Dianai Gorenkovai, 10c kl.

remelis

2017 m. gruodžio 5 d. Rygoje vyko Tarptautinis debatų turnyras. Už 1-osios, prizinės vietos laimėjimą padėka 12a klasės mokiniams:

 1. Nikol Ignatovič
 2. Sergejui Biserovui
 3. Ramūnui Lidžiui

remelis

2017 m. gruodžio 21-22 d. mokykloje vyko naujametiniai renginiai. Už labai gerą renginių organizavimą bei kūrybingumą padėka šiems mokytojams:

 1. Natalijai Levickienei, muzikos mokytojai
 2. Anarai Baidildinovai, choreografijos mokytojai
 3. Jurijui Popovui, teatro mokytojui
 4. Lešek Giedroit, dailės mokytojui
 5. Tatjanai Babenko, technologijų mokytojai
 6. Natašai Bezuško, technologijų mokytojai
 7. Ritai Altermab, muzikos mokytojai.

remelis

2017 m. gruodžio mėnesį buvo vykdomas Lietuvos rašytojų sąjungos projektas „Skaitymo valandos“. Už labai gerai paruoštus šiam projektui mokinius, padėka lietuvių kalbos mokytojoms Sigitai Karkliuvienei ir Audronei Žukauskienei.

remelis

2017 m. gruodžio 12 d. vyko Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkursas „Diktanto meistras“. Už labai gerą mokinių parengimą šiam konkursui padėką pradinių klasių mokytojams Svetlanai Gaižutienei ir Valentinai Teslenko.

remelis

2017 m. gruodžio 12 d. vyko Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkursas „Diktanto meistras“.  Padėka 3a klasės mokinei Anastasijai Nikitinai ir 4c klasės mokiniui Artemijui Zadojenko, užėmusiems konkurse II-ąją vietą.remelis

I-ojo trimestro rezultatų padėka mokiniams už labai gerą mokymąsi:

 1. Kazlauskui, 5a kl.
 2. Rudzinskui, 5a kl.
 3. Isachenko, 5b kl.
 4. Juralovičiui, 5b kl.
 5. Kapusto, 5b kl.
 6. Lukovskai, 5b kl.
 7. Sokolovskij, 5b kl.
 8. Belskajai, 5c kl.
 9. Safarian, 5c kl.
 10. Sinkevičiui, 6a kl.
 11. Kopelman-Gidoni, 6b kl.
 12. Kranovai, 6b kl.
 13. Micuk, 6b kl.
 14. Alechnovič, 6f kl.
 15. Minailovai, 6f kl.
 16. Šilkinai, 6f kl.
 17. Volžaninai, 6f kl.
 18. Gaštold, 6h kl.
 19. Mitruščenkovai, 6h kl.
 20. Stankutei, 6h kl.
 21. Ambrusevič, 7a kl.
 22. Poplavskij, 7b kl.
 23. Zlosnikui, 7b kl.
 24. Gavrilovui, 7c kl.
 25. Storoževui, 7c kl.
 26. Vaskevičiūtei, 8b kl.
 27. Burinskaitei, 8c kl.
 28. Chmelevskai, 8c kl.
 29. Rockinui, 8c kl.

remelis

2017 m. gruodžio 8 d. gimnazijoje/progimnazijoje vyko tradicinė Mokyklos diena. Už aktyvią veiklą, organizuojant Mokyklos dienos renginius, padėka šiems mokytojams:

 1. Linui Avižieniui, meno vadovui
 2. Natalijai Levickienei, muzikos mokytojai
 3. Lešekui Giedroit, dailės mokytojui
 4. Ritai Alterman, muzikos mokytojai
 5. Ievai Žilienei, choreografijos mokytojai
 6. Anarai Baidildinovai, choreografijos mokytojai
 7. Tatjanai Babenko, technologijų mokytojai
 8. Valentinai Teslenko, pradinių klasių mokytojai
 9. Olgai Toločko, mokinių tarybos koordinatorei

remelis

Už puikų „Savanorystės dienos“ renginių organizavimą ir pravedimą padėka mokytojams:

 1. Tatjanai Babenko
 2. Natašai Bezuško
 3. Žanai Ramanauskienei

remelis

Už Gardino E. Karskio gimnazijos svečių vizito organizavimą ir priėmimą pagal bendrą „Mes – dalis Europos mozaikos“ projekto etapą padėka  11c kl. mokiniams:

 1. Olgai Podvorskytei
 2. Anai Aleksejevai
 3. Kristinai Sobol
 4. Oskarui Stukalinui
 5. Aleksandrai Brylinai
 6. Ernestui Stankevičiui
 7. Leonidui Žavoronok
 8. Anastasijai Narbutaitei
 9. levai Ščerbinaitei
 10. Anastasijai Alovai

remelis

Padėka už lietuvių kalbos pamokų Gardino E. Karskio gimnazijos svečiams vedimą mokytojoms:

Rimai Ingai Šovienei

Sigitai Karkliuvienei

remelis