A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Padėkos

 

remelis

Padėka už mokinių paruošimą prizinėms vietoms Vilniaus miesto rusų kalbos olimpiadai rusų kalbos mokytojoms: Tatjanai Petrovai, Galinai Jankovič ir Jovanai Šikšnian.

remelis

Padėka 4b klasės mokiniui Dorminykui Juralovičiui užėmusiam I-ąją vietą tarp 4-ųjų klasių mokinių
Vilniaus mieto 2-4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje.

remelis

Padėka už mokinių paruošimą Vilniaus miesto mokyklų žaidynių tinklinio varžyboms kūno kultūros mokytojams:
Inai Kačerauskienei ir Fanil Šamsutdinovui.

remelis

Padėka, už tarptautinio debatų turnyro „Ryga – GO 2017“ 8-ųjų klasių mokinių parengimą debatų turnyrui,
rusų kalbos mokytojai Jovanai Šikšnian.

remelis

Padėka už sumaniai paruoštą medžiagą 5-8 klasių mokinių Žinių konkursui mokyklos
bibliotekininkei Natalijai Vorkovič.

remelis

Padėka pradinių klasių mokytojai Natalijai Komarovai ir matematikos mokytojai Rasai Šorševai už sėkmingą mokinio, užėmusio olimpiadoje I-ąją vietą, parengimą matematikos olimpiadai.

remelis

Už prizinės vietos laimėjimą Vilniaus miesto 4 klasių mokinių anglų kalbos konkurso „English is Greet“
padėka 4B klasės mokinei Darjai Lukovskovai

remelis

Už kūrybiškumą, iniciatyvumą, aktyvumą lietuvių kalbos dienos „Žinios iš Lietuvos“, miesto lietuvių kalbos olimpiada 9-10 klasių mokiniams, padėka lietuvių kalbos mokytojams: 
Neldai Paukštei
Audronei Žukauskienei
Violetai Lauciuvienei
Virginijai Danusaitei
Ritai Vaitkaitytei
Sigitai Karkliuvienei
Vilijai K
ozyrevienei
Jurgitai Dvilevičičienei
Rimai Ingai Šovienei
Erikai Červonenko
Vidai Čerkauskienei
Žanai Ramanauskienei (spec. pedagogei – logopedei). 

remelis

Už puikų 7-8 klasių mokinių parengimą konkursui „Spelling Bee“, padėka angų kalbos mokytojoms
 Tatjanai Bruskinai ir Allai Juriavichenei.

remelis

Už pilietinių akcijų organizavimą, III-IV klasių gimnazistų parengimą darbui su jaunesniais mokiniais, padėka istorijos mokytojams: Liudmilai Kovzan, Elai Kanaitei, Lucijai Pobedinskai.

remelis

Už mokinių paruošimą tarptautinei moksleivių konferencijai „Naujieji filomatai“, kuri vyko Gardine (Baltarusiojos Respublika) E. Karskio gimnazijoje, padėka šiems mokytojams: Alinai Dubietienei, Elai Kanaitei, Galinai Jankovič.

remelis

Sveikiname Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 9-10 klasių lietuvių kalbos olimpiados III-iosios vietos laimėtoją 10c klasės mokinę Aną Aleksejevą ir ją ruošusią lietuvių kalbos mokytoją Jolantą Bizaitę.

remelis

Sveikiname Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų anglų kalbos konkurso „Spelling Bee“ nugalėtojus ir juos ruošusias mokytojas:
Poliną Zagziną – I vieta (mokytoja T.Bruskina)
Nikitą Rockiną – III vieta (mokytoja A.Juriavichene)

remelis

Padėka už labai gerą pasirodymą Vilniaus miesto mokyklų 5-12 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkurse:

Polinai Zagzinai 8f
Santino Vlasovui 12b

remelis

Už puikų Naujametinės vakaronės pravedimą dėkojame mokiniams:

Aleksandrai Brylinai 10c
Annai Aleksejevai 10c
Andriui Petrulevič 10c
Anastasijai Narbutatei 10c
Olgai Podvorskytei 10c
Denisui Stech 12a
Nikol Ignatovič 11a
Angelinai Beliajevai 11a
Anastasijai Gerasimovai 11a
Marijai Šiškinai 12a
Aleksandrai Polskich 11c
Marijai Gevorkian 9b
Erikai Antimonovai 9b
Nikitai Janočkinui 9a
Julijai Skobelevai 11c
Maksimui Igoševui 11c
Elizai Škil 11c
Dariušui Žukovskij 11h
Artūrui Kovalevskij 12c
Dmitrijui Kamyšanskij 11a
Agatai Kipran 9a

remelis

Už nuotaikingą ir puikų pasirodymą Naujųjų metų šventėje, skirtoje pradinių klasių mokiniams, dėkojame:

Inesai Pozdejevai 6f
Martai Jerochovai 7c
Elizavetai Žurbenko 8f

remelis

Už nuoširdų dalyvavimą labdaros ir paramos  akcijos „Dalinu gerumą“ koncertuose vaikams Santariškių universitetinėje vaikų ligoninėje, Šilo specialiojoje mokykloje, mergaičių krizių centre dėkojame mokiniams:
Marinai Gorenkovai 1c
Arinai Rusak 2c
Taisijai Visnap 2c
Sofijai Lukaševičiūtei 1a
Emilijai Matulevičiūtei 4c
Olegui Sokolovskij 4b
Nikitai Ambrusevič 6a
Kamilai Merlin 7a
Arvydui Januškevičiui 8b

remelis

Už iniciatyvą, kūrybiškumą, aktyvų dalyvavimą rengiant šventę dėkojame mokytojams:

Ievai Žilienei
Faniliui Šamsutdinovui
Ritai Alterman
Liudmilai Kovzan
Linui Avižieniui
Irinai Rovda
Donatui Byčenka
Vitalijai Airine
Nataljai Levickienei
Olgai Toločko
Jovanai Šikšnian
Elai Kanaitei
Larisai Myško
Lucijai Pobedinskai
Lešekui Giedroit
Nataljai Komarovai
Natalijai Vorkovič
Alevtinai Petrik
Tatjanai Babenko
Marianai Romanovskajai
Karolinai Paštuolei
Galinai Videiko
Zigmantui Baranauskui
Liudmilai Semionovai
Inai Kačerauskienei
Ievai Juknytei,
Tatjana Petrova
Igor Belaš
Alla Juriavichene
Tatjana Bruskina
Alina Dubietienė
Sigitai Karkliuvienė
Lituanistų vokalinė grupė:
Rūta Matukonienė
Rita Vaitkaitytė
Erikai Červonenko
Violetai Lauciuvienei
Jolanta Bizaitė


remelis

Dėkojame Darijai Lukovskovai, 4b klasės mokinei, užėmusiai III-ąją vietą Vilniaus  miesto 3-4 klasių mokinių diktanto „Diktanto meistras“ konkurse

remelis

Dėkojame Arianai Kiprijanovič, 3b klasės mokinei, užėmusiai II-ąją vietą Vilniaus  miesto 3-4 klasių mokinių diktanto „Diktanto meistras“ konkurse

remelis

Už labai gerą mokinių parengimą Vilniaus miesto 3-4 klasių mokinių diktanto konkurse dėkojame mokytojoms:
Tatjanai Šamsutdinovai
Nataljai Komarovai

remelis

Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai Jolantai Bizaitei už Šakių „Žiburio“ gimnazijos dramos studijos „Varpas“ priėmimą bei spektaklio ir meninės kompozicijos pasirodymo  11-12 klasių mokiniams organizavimą

remelis

Dėkojame už mokinių parengimą miesto raiškiojo skaitymo konkursui „Stebuklų medis“ mokytojai Tatjanai Šamsutdinovai

remelis

Sveikiname Milaną Gurbo 3b klasės mokinę, laimėjusią III vietą miesto raiškiojo skaitymo konkurse „Stebuklų medis“

remelis

Už puikų šokėjų poros, Emilijpos Matulevičiūtės ir Olego Sokolovskio, užėmusių I-ąją vietą Lietuvos Pramoginių šokių čempionate, parengimą, dėkojame šokių mokytojai Ievai Žilienei

remelis

Dėkojame šokėjų porai, Emilijai Matulevičiūtei  4c klasės mokinei ir Olegui Sokolovskiui 4b klasės mokiniui, užėmusiems I-ąją vietą Lietuvos Pramoginių šokių čempionate

remelis

Už vaikų fizinio aktyvumo skatinimo projekto ALCIS organizavimą ir vykdymą dėkojame Ievai Juknytei 

remelis

Už mokinių parengimą tarptautiniam debatų turnyrui „Minsko ruduo“ dėkojame mokytojoms:
Jovanai Šikšnian
Allai Juriavichene
Irinai Rovda

remelis

Už III-osios vietos tarp geriausių oratorių laimėjimą tarptautiniame debatų turnyre „Minsko ruduo“ (Minskas) dėkojame:
V.Aksionovui 12b

remelis

Už III-osios vietos laimėjimą tarptautiniame debatų turnyre „Minsko ruduo“ (Minskas) dėkojame:
V.Aksionovui 12b
Ch.Rysgaard 12b
N.Davidson 12b

remelis

Dėkojame Angelinai Beliajevai 11a klasės mokinei, patekusiai į geriausių oratorių dešimtuką ir laimėjusiai diplomą

remelis

Už dalyvavimą Tarptautiniame debatų turnyre, dėkojame mokiniams:
M.Gevorkian 9b
A.Beliajevai 11a
A.Nikitčenko 12b
E.Osipovui 12b
A.Jakuševui 12b
V.Vnukovai 12b

remelis

Už pilietinės akcijos „Konstitucija gyvai“. skirtos Konstitucijos dienai paminėti organizavimą dėkojame mokytojoms:
Liudmilai Kovzan
Tatjanai Babenko

remelis

Už labai geros pilietiškos akcijos „Konstitucija gyvai“ savo klasėje organizavimą dėkojame klasių vadovams:
Marinai Šagidevič
Jelenai Cyliovai

remelis

Už dalyvavimą metodinėje dienoje „Patirties sklaida. Gabių vaikų ugdymo metodai“ dėkojame mokytojoms:
Irinai Mediucha
Liudmilai Kovzan
Jovanai Šikšnian

remelis

Dėkojame orkestro vadovui L.Avižieniui už pučiamųjų orkestro „Santara“ dalyvavimą  Tarptautinės mokytojų dienos renginiuose

remelis

Už koncerto organizavimą, skirtą Tarptautinei mokytojų dienai dėkojame mokytojoms:
R.Alterman
J.Šikšnian

remelis

Už mokyklos savivaldos renginių, skirtų Tarptautinei mokytojų dienai, organizavimą dėkojame rusų kalbos mokytojai O.Toločko

remelis

Už portretų piešimo parodos organizavimą dėkojame dailės mokytojams:
I.Kostinai
L.Giedroit

remelis