A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Kada kreiptis į psichologą

Psichologas:

 • konsultuoja mokykloje besimokančius mokinius, mokytojus bei mokinių tėvus (globėjus);
 • įvertina mokinio galias ir sunkumus, nustato raidos ypatumus, asmenybės ir vystymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, vertina vaikų brandumą mokyklai;
 • vykdo mokinių, tėvų (globėjų), pedagogų švietimą raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • vykdo psichologinių problemų prevenciją: rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines programas bei priemones;
 • dalyvauja krizių valdymo grupės ir Vaiko gerovės komisijos veiklose.

Psichologinė pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai:

 • mokinys pats kreipiasi į psichologą;
 • kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
 • prašo mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų) sutikimą;
 • kreipiasi Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Kokie požymiai parodo, jog reiktų kreiptis į psichologą?

 • kai tolygiai prastėja mokinio pažymiai;
 • kai elgesys tampa pernelyg netinkamas;
 • kai mokinys sunkiai susikaupia, neišlaiko dėmesio;
 • jeigu mokinį be aiškios somatinės priežasties vargina skausmai įvairiose kūno vietose;
 • kai mokinys tampa užsidaręs, pernelyg linkęs svajoti, laiką leidžia žiūrėdamas į lubas;
 • jeigu Jums ar draugams nors nežymiai užsiminė apie savižudybę, kreipkitės į psichologą ar psichoterapeutą.