A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Konferencija04

Metodinė – praktinė konferencija „Mokome ir mokomės sėkmei“

„..prisivilioti sėkmę reiškia išnaudoti galimybes.“ (G.S.Clason)

Mokslo metų pabaigoje, kaip jau yra įprasta, „Santaros“ progimnazijos/gimnazijos mokytojai dalyvauja kasmetinėje  metodinėje – praktinėje konferencijoje.

Šių metų konferencija vadinosi ,,Mokome ir mokomės sėkmei“ ir buvo orientuota į profesinį mokytojų tobulėjimą. Mokytojai kalbėjosi apie integravimo svarbą ir galimybes, mokymąsi bendradarbiaujant, medijų ir informacinio raštingumo gebėjimų ugdymą, daugiau sužinojo apie Brandos darbą, jo vertinimą, dalinosi projektinio darbo bei informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese patirtimi. Konferencijoje daug dėmesio buvo skirta metodams, skatinantiems mokytis kitaip: darbui grupėmis, turnyro, vietovės ABC metodams bei  tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo(si) metodams, skatinantiems kritinį mąstymą. Dar mokytojai buvo skatinami rūpintis aplinka ir išmoko savo rankomis pasigaminti daug įdomių dalykų iš plastikinio butelio, užuot nešę jį į taromatą.

Konferencijos uždaryme mokytojai dėkojo sutikusiems joje pasisakyti kolegoms ir džiaugėsi gavę daug naudingos informacijos bei  patyrę malonių emocijų.

Konferencijos akimirkos

Konferencija01 Konferencija11 Konferencija10 Konferencija09 Konferencija08 Konferencija07 Konferencija06 Konferencija05 Konferencija04 Konferencija03 Konferencija02