A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Mokinių priėmimo komisija

MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA
(sudaryta Vilniaus „Santaros“ gimnazijos direktoriaus 2019-04-01 įsakymu Nr. VIG-32)

1-4, 5-8, I-XII KLASIŲ MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkė – Jelena Beliajeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos sekretorė – Danguolė Bukauskienė, raštinės vadovė
Nariai:
Larisa Dmitrijeva, gimnazijos soc. pedagogas
Marina Šagidevič, matematikos vyresnioji mokytoja
Svetlana Juknevičienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Vida Čerkauskienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Violeta Franukevičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

KOMISIJOS DARBO GRAFIKAS

Data

Laikas

Darbo vieta

2019-05-13

14.30 val.

Nr. 219

2019-05-20

14.30 val.

Nr. 219

2019-08-28

10.00 val.

Nr. 219