A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Mokinių supažindinimas su patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu

Rugsėjo 14 d. „Santaros“ gimnazijos ir progimnazijos 1–12 klasių mokiniai per klasės valandėlę buvo supažindinti su patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus „Santaros“ gimnazijoje ir progimnazijoje tvarkos aprašu. 

Mokiniai taip pat kalbėjo apie skirtingas patyčių formas: žodines, fizines, socialines ir elektronines patyčias.