A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Mokinių tarybos veikla 2017-2018 m.m.

Mokinių tarybos edukacinė išvyka į VŠĮ „Tautinių bendrijų namai“

Gegužės 3 d. Mokinių taryba lankėsi VŠĮ „Tautinių bendrijų namai“. Edukacinę išvyką inicijavo mokyklos Tolerancijos centras, kurio koordinatorė, istorijos mokytoja Ela Kanaitė, daugelį metų renkama į Tautinių bendrijų tarybą.

Netoli autobusų stoties įsikūrusiame jaukiame kelių aukštų pastate mokinius pasitiko „Tautinių bendrijų namų“ direktorė Alvyda Gedainskienė, kuri papasakojo apie šių namų įsteigimą, jų funkcijas, užimtumą.

Kadangi pastate yra kelios salės, tautinėms bendrijoms skirtų kambarių, juose vienu metu gali vykti keletas renginių. Šiuose namuose kasmet organizuojama per 600 renginių. Beje, renginiai yra nemokami. Įregistruotos tautinės bendrijos gali nemokamai naudotis „Tautinių bendrijų namų“ patalpomis ir net du kartus per metus už simbolinį mokestį mokytis lietuvių kalbos. Čia organizuojama daug kultūrinių renginių, pvz.: įvairių šalių duonos degustacija, poezijos vakarai, pvz., A. Puškino eilėraščių skaitymas įvairiomis kalbomis, teatriukų repeticijos bei spektakliai, šokių, dainų vakarai ir kt.

Mokinių taryba ne tik apžiūrėjo „Tautinių bendrijų namus“, bet ir buvo supažindinti su juose vykdoma kultūrine, edukacine veikla. Direktorė A. Gedainskienė pakvietė jaunimą aktyviai įsilieti į įstaigos veiklą.

Tolerancijos centras

bty bty bty bty

_______________________________________________________________________________

Akcija  „Pasidalinkime gerumu su benamiais gyvūnais“

Balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje  mūsų mokykloje Mokinių Tarybos iniciatyva įvyko akcija  „Pasidalinkime gerumu su benamiais gyvūnais“, kurios  metu visi norintys turėjo galimybę atnešti prieglaudos gyvūnams reikalingų daiktų.

Mokinių Taryba dėkoja visiems mokiniams ir mokytojams už  nuoširdumą ir rūpestį. Savo padėką  jums siunčia visi „SOS  gyvūnai“ ir „Tautmilės prieglaudėlė“ augintiniai.

Nebūkime  abejingi,  padėkime prieglaudos gyvūnams!

 Papildomos  informacijos  galite gauti 322 kabinete.

      Gyvunai_18     Gyvunai_13 Gyvunai_12   Gyvunai_09  Gyvunai_07   Gyvunai_04 Gyvunai_03 Gyvunai_02

_______________________________________________________________________________

Valanda  su direktore

2018 m. balandžio 26 d. įvyko antrasis susitikimas „Valanda su direktore“, į kurį buvo pakviesti aktyviausi mokyklos mokiniai. Klausimai buvo išties rimti ir aktualūs – nuo mašinų parkavimo prie mokyklos iki sporto aikštyno.

Mokinius domino administracijos požiūris į dalyvavimą miesto mokinių savivaldoje, prezidento rinkimai mokykloje.

Nuoširdžiai dėkojame mokiniams už aktyvumą, sprendžiant mokyklos gyvenimo klausimus.

Plačiau …

SUSITIKIMAS 6 SUSITIKIMAS 5  SUSITIKIMAS 3  SUSITIKIMAS 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Minime Tarptautinę Teatro dieną

Kovo 27 dieną buvo švenčiama Tarptautinė Teatro diena. Ta proga Mokinių Tarybos narė Darja Vorobjova, 11a klasės mokinė, kartu su teatro būrelio nariais iš ryto  sveikino  mokinius ir mokytojus. Pertraukų metu  antrame aukšte  mokiniai ir mokytojai buvo kviečiami atsakyti į klausimus ir pasitikrinti savo žinias apie teatrą. Už teisingus atsakymus dalyviams buvo įteikiama po  saldainį. Klausimus parengė 11a klasės mokinė  Darja Vorobjova ir 11c klasės mokinė Ieva Ščerbinaitė.

teatro diena

_______________________________________________________________________________

Mokinių Taryba mini Kovo 8-ąją

Kovo 8 d.  Mokinių  Taryba pasveikino mokytojus  su Tarptautine moters diena. Šventės išvakarėse  Tarybos nariai papuošė  Mokytojų kambarį, paruošė  „vitaminų‘‘  stalą, nupiešė sveikinimo atviruką, o  kovo 8-ąją padovanojo nuostabų koncertą.

Moters diena_1 Moters diena_6 Moters diena_5 Moters diena_4 Moters diena_3 Moters diena_2

_______________________________________________________________________________

Mokinių tarybos susitikimas su mokyklos administracija

Vasario mėn. Mokinių tarybos nariai susitiko su „Santaros“ progimnazijos ir gimnazijos direktorėmis. Susitikimas vyko draugiškoje aplinkoje. Jo metu buvo aptarta, kaip pagerinti Mokinių tarybos darbą, kiekvienas turėjo galimybę išsakyti savo nuomonę dėl įvykusių pokyčių. Buvo kalbama apie ryškaus lyderio nebuvimą, apie 5-6 kl. mokinių nedalyvavimą Mokinių taryboje. Patys moksleiviai išsakė nepasitenkinimą susirinkimų oficialumu ir pernelyg dideliu mokytojų aktyvumu. Daug tikimasi iš dabartinių penktokų, nes būtent jiems labiausiai turėtų rūpėti tai, kuo gyvena mokykla. Susitikimo pabaigoje buvo sutarta dėl kai kurių problemų sprendimo.

Susitikimas2 Susitikimas1 Susitikimas0

_______________________________________________________________________________

Dovana mylimiausiai Lietuvai

Kovo 9 dieną mūsų mokyklos Mokinių taryba, sveikindama Lietuvą su kovo 11 diena, paleido į dangų daug gražių balionų. Balionai buvo trijų spalvų: geltonos, žalios ir raudonos (kiekvienos spalvos po 11). Įvairiaspalviai balionai simbolizavo Lietuva ir kovo 11. Tai buvo mūsų dovana mylimiausiai Lietuvai!!!

Balionai4 Balionai3 Balionai2 Balionai1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Kartu padarykime pamoką šiuolaikišką

Pamokos gali patikti, gali nepatikti, todėl siūlome turinčius norą keistis veikti kartu. Būtent apie tai kalbėjo Mokinių tarybos nariai ir mokytojai Mokytojų  taryboje.

Nustebino tai, kad  niekas iš mokinių nesiūlė atsisakyti namų darbų. Buvo prieita prie nuomonės, kad :

  • namų darbai skiriami siekiant įtvirtinti temą, o ne naujos temos mokymui(si);
  • namų darbai turėtų būti vertinami kaupiamuoju pažymiu;
  • namų darbai neturi būti didelės apimties;
  • tiek pamokoje, tiek darbui namuose turėtų būti naudojamos šiuolaikinės technologijos ;
  • pamokoje turėtų vykti aktyvus mokytojo ir mokinio bendradarbiavimas, atliekami tyrimai, organizuojamos viktorinos, o ne tik dirbama su vadovėliu;
  • per kalbų pamokas daugiau dėmesio reikėtų skirti  ne gramatikai, o kalbėjimui;
  • kontroliniai darbai neturėtų būti ,,siurprizas“ – mokiniai  apie kontrolinį darbą įspėjami  prieš 1-2 pamokas, o prieš darbą reikėtų dar kartą pakartoti  aptartą medžiagą.

_______________________________________________________________________________

Vilniaus miesto diena

Sausio 25-ąją šventėme Vilniaus miesto dieną. Ta proga Mokinių tarybos nariai prieš pamokas dalijo akcijos ,,Švenčiame Vilnių” lipdukus visiems įeinantiems .

Vilniaus miesto diena3 Vilniaus miesto diena2 Vilniaus miesto diena1 Vilniaus miesto diena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-ąją mokykloje buvo minima Lietuvos laisvės gynėjų diena. Ta proga Mokinių tarybos nariai surengė akciją „Atmink“, kurios metu mokiniams ir mokytojams buvo dalijami Laisvės gynėjų dienos simboliai – neužmirštuolės.

Gyneju diena Gyneju diena3 Gyneju diena1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Mokyklos diena

Gruodžio 8-ąją   ,,Santaros” gimnazijos ir progimnazijos mokiniai ir mokytojai  džiaugsmingai  šventė savo mokyklos 96-ąjį gimtadienį. Mokinių taryba ta proga  organizavo video-sveikinimų mokyklai kūrimą ir epinį Dance battle, kur tikrame šokių mūšyje susirėmė geriausios mokyklos komandos.

Mokyklos diena Mokyklos diena1

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Tarptautinė savanorio  diena

Gruodžio 5-ąją buvo švenčiama Tarptautinė savanorystės  diena. Ta proga Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokinės ir Mokinių tarybos narės N. Diržytė (10a), A. Glova (11c) ir I. Scherbinaitė (11c) lankėsi  M. Sopočkos Hospise, kur ligoniams ir personalui  įteikė labai svarbių ir reikalingų dovanų. Mokinės šiltai bendravo su ligoniais, pasveikino su ateinančiomis šventėmis, palinkėjo jiems sveikatos. Mokykloje tuo metu buvo rengiamos dirbtuvės, kurioms vadovavo mokytojai ir patyrę savanoriai.

 Savanoriu diena Savanoriu diena3 Savanoriu diena1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Tarptautinė tolerancijos diena

Lapkričio 16 dieną buvo švenčiama Tarptautinė tolerancijos diena. Ta proga Mokinių Taryba organizavo  plakatų konkursą, kurio nugalėtojus nuoširdžiai sveikiname:

Gimnazijoje:

1 vieta: 11a klasė

2 vieta: 11b klasė

3 vieta: 10a klasė.

Progimnazijoje:

1 vieta: 7a klasė

2 vieta: 7b klasė

3 vieta: 6h klasė.

Taip pat per 3 ir 4 pertraukas gimnazijos mokinės ir Mokinių tarybos narės Zlata Ozevičiutė, Anastasija Cimbal ir Diana Gorenkova organizavo  pradinės mokyklos mokiniams flash mobą.

Tolerancijos diena5 Tolerancijos diena4 Tolerancijos diena3 Tolerancijos diena2 Tolerancijos diena1 Tolerancijos diena

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Lietuvos Konstitucijos diena

Spalio 25 dieną buvo švenčiama Lietuvos Konstitucijos diena. Ta proga Mokinių Taryba organizavo netradicines pamokas, kuriose pristatė projektus apie Lietuvos Konstituciją, ir akciją „Ar gerai žinai Lietuvos Konstituciją?”. Akcijos metu mokyklos foje pirmame aukšte mokiniai buvo klausinėjami, ką ir kiek jie žino apie Konstituciją. Teisingai atsakiusiems buvo dalinami saldainiai ir Lietuvos vėliavos spalvų juostelės. Klausimus paruošė Ieva Šerbinaitė, 11c klasės mokinė.

Konstitucijos diena3 Konstitucijos diena2 Konstitucijos diena1

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Tarptautinė mokytojų diena

Spalio 5 d. mokykloje buvo minima Tarptautinė mokytojų diena. Ta proga Mokinių tarybos nariai prie įėjimo į mokyklą dalino mokytojams dovanėles – „Pelėdžiukus“.

Per 2-3 pamokas pradinių klasių mokytojus pavadavo mūsų mokyklos gimnazistai. Po pamokų mokytojai buvo pakviesti į koncertą, kuriame juos su profesine švente sveikino 3 kl., 4 kl., 6 kl. bei 11-12 kl. mokiniai ir net buvę mūsų mokyklos auklėtiniai. Skambėjo nuoširdūs linkėjimai, dainos, buvo šokama, mėgaujamasi teatro kompozicijomis.

Taip pat buvo papuoštas mokytojų kambarys ir stendai pirmame ir antrame aukšte.

Mokytoju diena_1 Mokytoju diena_4 Mokytoju diena_3 Mokytoju diena_6

 

 

 

 

 _______________________________________________________________________________

 Kelionė po Molėtų kraštą

Aktyviausi 6-12 klasių mokiniai ir Mokinių tarybos nariai, lydimi mokytojų O. Toločko, A. Dubetienės ir E. Červonenko, vyko į Molėtų kraštą. Kulionių kaime visus pasitiko garsus etnoastronomas Jonas Vaiškūnas, kuris senovinėje Dangaus šviesulių stebykloje nenuobodžiai aiškino, kaip mūsų protėviai stebėjo dangaus ženklus, kaip skaičiavo laiką, metų laikus, ar turėjo savą lietuvišką Zodiaką. Vos už kelių kilometrų Mindūnuose įsikūręs Antano Truskausko medžioklės ir gamtos muziejus, kuriame yra gausi ir įspūdinga įvairių žvėrių ir paukščių, sumedžiotų laukinėje gamtoje, iškamšų kolekcija.

Ežerų žvejybos muziejuje, susipažinus su senaisiais žvejybos įrankiais, žvejo buitimi, visi  buvo pakviesti ragauti gardžios šamo žuvienės.

Čia pat ir Mindūnų apžvalgos bokštas. Įveikus 214 laiptelių iš 36 metrų aukščio atsivėrė nuostabus kraštovaizdis!

Pakeliui namo keliautojai užsuko į Europos geografinį centrą, kur visiems buvo įteikti pažymėjimai, jog lankėsi šiame centre.

Moletai_10 Moletai_09 Moletai_04 Moletai_01

 

 

 

_______________________________________________________________________________

Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 dieną Europos kalbų dienos proga Mokinių tarybos nariai  paruošė   stendą, kuriame  kaip šūkis skambėjo žodžiai: „Mokykimės kalbų, kad draugautume !”. Plakatuose skirtingomis Europos kalbomis buvo parašyti žodžiai, kurie yra kiekvieno mūsų gyvenimo pagrindas: MOKYKLA, MEILĖ, HARMONIJA.

Netradicines pamokas 6c, 7f,  8a kl. mokiniams  pasisiūlė pravesti   7f klasės mokinės, Mokinių tarybos narės Evelina Ozorovska ir Anastasija Davidiuk. Jos paruošė prezentaciją apie labai įdomią šalį – Šveicariją, taip pat surengė viktoriną ir parodė video siužetą apie 10 faktų, charakterizuojančių šią nuostabią šalį.

Kalbu diena6 Kalbu diena5 Kalbu diena4 Kalbu diena3 Kalbu diena2 Kalbu diena1 Kalbu diena