A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Mokome ir mokomės

Spalio 14-15 d. „Santaros“ gimnazijos Metodinės tarybos nariai ir metodinių grupių atstovai dalyvavo  seminare  „Ugdomosios veiklos kokybės tobulinimo praktiniai aspektai“, kurį vedė Olivija Saranienė, švietimo konsultantė, vadovaujančioji mokyklų veiklos kokybės išorės vertintoja. Lektorė priminė Geros mokyklos koncepciją, kartu su  mokytojomis aptarė veiksmingus akademinę ir neakademinę mokinių pažangą skatinančius ugdymo būdus, praktinius pažangos stebėjimo sistemos kūrimo veiksmus ir jų tarpusavio dermę.