A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Mokykloje svečiuosi mokytojų delegacija iš Nyderlandų, Kipro ir Estijos

Rugsėjo 23 d. „Santaros“ gimnazijoje ir progimnazijoje svečiuosis mokytojų delegacija iš Nyderlandų, Kipro ir Estijos.

Šio vizito tikslas – susipažinti su Lietuvos tautinių mažumų mokyklų integracija ir migrantų įsiliejimu į šalies gyvenimą.

Mokytojų delegacija iš užsienio šalių dalyvaus susitikimuose su mokyklos administracija, mokytojais, mokiniais ir tėvais.

“The school is very open, hospitable and welcoming. It was great to have a tour around the school led by the pupils themselves and get to know the school through their eyes. One can feel straightaway that this is a great place for young people, where they not only get a high quality education, but also share life experiences and learn to be responsible citizens of the world. There is a great atmosphere of trust and collaboration between students, teachers, school management and parents. All of them equally participate in building the school as a learning community, which is open for everyone. The school very skillfully builds on its cultural and linguistic diversity and promotes tolerance and cooperation as its values. What is also important is that the school and its teachers and management are open for learning and is constantly working on their professional development, applying innovative methods and approaches, to provide best quality education for children”.

 

“Mokykla yra labai atvira ir svetinga. Buvo puiku, kad turą po mokyklą savarankiškai surengė patys moksleiviai – labai vertiname galimybę pažinti mokyklą jų akimis. Lankantis mokykloje iškart galima pajusti, kad tai yra puiki vieta jauniems žmonėms, kur ne tik gaunamas geras išsilavinimas, tačiau yra dalinamasi savo patirtimis ir tampama atsakingais pasaulio piliečiais. Jaučiama puiki pasitikėjimo ir bendradarbiavimo atmosfera tarp studentų, mokytojų, mokyklos vadovybės ir tėvų. Visi jie lygiavertiškai dalyvauja kurdami mokyklą kaip mokymo bendruomenę, kuri yra atvira visiems. Mokykla naudojasi savo kultūrine ir kalbine įvairove bei skatina toleranciją – mokyklos vadovybė yra atvira mokymuisi ir nuolat siekia gerinti profesinį pasirengimą, naudoti novatoriškus metodus bei užtikrinti geriausią ugdymo kokybę vaikams.”