Naudojimosi biblioteka taisyklės

 • Mokyklos bibliotekos knygų fondas yra mokyklos turtas ir juo gali naudotis visi mokyklos moksleiviai, mokytojai ir kiti darbuotojai.
 • Knygos išduodamos 15 dienų. Retos knygos (enciklopedijos, albumai, žodynai, žinynai) į namus neišduodamos.
 • Mokinys, išvykstantis mokytis į kitą mokyklą, privalo grąžinti į biblioteką visas knygas ir vadovėlius.
 • Skaitytojas privalo:
  • susipažinti su bibliotekos darbo tvarkaraščiu,
  • saugoti bibliotekos knygas,
  • neardyti knygų išdėstymo tvarkos atviruose fonduose,
  • grąžinti knygas nustatytu laiku,
  • pamestą arba suniokotą knygą pakeisti nauju arba bibliotekininko pripažintu lygiaverčiu leidiniu,
  • bibliotekoje laikytis tvarkos, tylos, netrukdyti kitiems.