A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Neformaliojo mokinių ugdymo (būrelių, popamokinės veiklos užsiėmimų) pasiūla 2015–2016 m. m.

Kryptys

Užsiėmimai

Veiklos paskirtis

Vadovo vardas, pavardė

Klasės

Sporto klubas

Krepšinis

Krepšinio įgūdžių tobulinimas ir dalyvavimas varžybose.

F.Šamsutdinov

7-8

9-12

Lauko tenisas

Teniso įgūdžių tobulinimas ir dalyvavimas varžybose.

F.Šamsutdinov

5-6

Tinklinis (berniukai)

Tinklinio įgūdžių tobulinimas ir dalyvavimas varžybose.

F.Šamsutdinov

10-12

Tinklinis (mergaitės)

Tinklinio įgūdžių tobulinimas ir dalyvavimas varžybose.

I.Kačerauskienė

5-8

9-12

Funkcinė treniruotė

Sistemingo fizinio aktyvumo įpročių ugdymas.

E.Jankauskas

6-8

9-12

Kvadratas

Fizinio aktyvumo bei sveikatos stiprinimas. Bendravimo, bendradarbiavimo komandoje ugdymas

E.Jankauskas

5-8

Sportinių varžybų organizatorius

Sportinės veiklos mokykloje organizavimas

E.Jankauskas

9-12

Judrieji žaidimai

Sistemingo fizinio aktyvumo įpročių ugdymas.

I.Kačerauskienė

1–4

Meninė raiška

Pramoginiai šokiai

Saviraiškos poreikių tenkinimas šokant pramoginius šokius.

I.Žilienė

1–4

5-8

Pučiamųjų orkestras

Muzikinių gebėjimų ugdymas.

Kūrybingumo ir socialinių įgūdžių ugdymas.

L.Avižienis

D.Byčenka

1–4

5-8

9-11

Estrados būrelis

Muzikinių gebėjimų ugdymas.

Kūrybingumo ir socialinių įgūdžių ugdymas

L.Avižienis

 

5-8

9-11

Moku piešti

Dailės raiškos gebėjimų ugdymas

L.Giedroit

5-8

Dailės spalvų studija

Dailės raiškos gebėjimų ugdymas

A.Petrik

4

Saulės akvarėlė

Dailės raiškos gebėjimų ugdymas

S.Gaižutienė

1

Muzikos klubas

Vokalo studija

Dainavimo gebėjimų ugdymas, mokinių saviraiškos poreikių lavinimas.

R.Alterman

1–4

Choras „Konfeti“

Dainavimo gebėjimų ugdymas, mokinių saviraiškos poreikių lavinimas.

E.Avižienienė

5-7

Vokalo studija

Dainavimo gebėjimų ugdymas, mokinių saviraiškos poreikių lavinimas.

E.Avižienienė

8-11

Teatro studija

Lėlių teatras

Meninių gebėjimų ugdymas.

Kūrybiškumo ir socialinių įgūdžių ugdymas.

T.Babenko

2–5

Dramos teatras

Meninių gebėjimų ugdymas.

Kūrybiškumo ir socialinių įgūdžių ugdymas.

A.Talan

5–10

Pilietinis ugdymas

Debatų klubas

Pilietiškumo ir vertybių ugdymas per naujas saviraiškos priemones, naujus aktyvius metodus, kūrybą, meninę raišką.

I.Rovda

9–12

Lyderių klubas

Pilietiškumo ir vertybių ugdymas per naujas saviraiškos priemones, naujus aktyvius metodus, kūrybą, meninę raišką.

E.Glemžaitė

9-12

Gamtosauga

Taikomasis ir dekoratyvinis menas

Atsakingo požiūrio į medžiagų vartojimą ir jų poveikio aplinkai formavimas, kūrybingumo ir socialinių įgūdžių ugdymas

K.Rapkauskaitė

5-8

9-10

Kūrybos dirbtuvėlės

Atsakingo požiūrio į medžiagų vartojimą ir jų poveikio aplinkai formavimas, kūrybingumo ir socialinių įgūdžių ugdymas

T.Chriaškova

1-4

Origami

Atsakingo požiūrio į medžiagų vartojimą ir jų poveikio aplinkai formavimas, kūrybingumo ir socialinių įgūdžių ugdymas

T.Chabibulina

1-4

Intelektualinis ugdymas

Pirmieji žingsniai informatikos pasaulyje

Informacinių, komunikacinių kompetencijų ugdymas.

A.Yalovoy

1-4

Įdomioji informatika

Informacinių, komunikacinių kompetencijų ugdymas.

A.Yalovoy

5–6

Skaičių pasaulyje

Matematinio mąstymo, komunikavimo ugdymas. Mokėjimo mokytis, kūrybingumo kompetencijų ugdymas

T.Šamsutdinova

2

Įdomioji matematika

Matematinio mąstymo, komunikavimo ugdymas. Mokėjimo mokytis, kūrybingumo kompetencijų ugdymas

N.Komarova

2

Knyga geriausias draugas

Komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymas. Teksto suvokimo įgūdžių tobulinimas.

V.Teslenko

2

Skaitome kartu.

Efektyvus skaitymas

Komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymas. Teksto suvokimo įgūdžių tobulinimas.

N.Vorkovič

3-4

Kalbėkime prancūziškai

Prancūzų kalbos kaip komunikacinės priemonės vartojimas.

J.Vitienė

5-8

9-12

Kalbėkime vokiškai/ispaniškai

Kalbos kaip komunikacinės priemonės vartojimas.

A.Soroka

9-10

Etninė kultūra

Folkloras ir liaudies instrumentai

 

Supažindinimas su rusų tautos istorinėmis ir dvasinėmis vertybėmis.  Bendrųjų kompetencijų įgūdžių plėtimas.

E.Avižienienė

L.Avižienis

1–4

Sveikata

Meno terapija

 Jausmų ir emocijų atpažinimo gebėjimų ugdymas.

I.Mediucha

1–4