A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Padėka gimnazijos bendruomenei

Mielieji,

      Nuoširdžiai dėkojame bendruomenės nariams, draugams, artimiesiems, pažįstamiems paskyrusiems 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Vilniaus “Santaros” gimnazijai.
     Esame  dėkingi už Jūsų kilnumą, palaikymą bei pasitikėjimą. Jūsų geranoriškumo dėka žengtume tvirtesnį žingsnį į dar vienerius 2019 veiklos metus.
       Gimnazija įsipareigoja tikslingai panaudoti šias lėšas ir pateikti Jums ataskaitą. Gautos lėšos pritarus gimnazijos tarybai bus panaudotos mokinių ugdymo (-si) aplinkai gerinti, kultūrinei-pažintinei veiklai skatinti, gimnazijos materialinei bazei atnaujinti,  vaizdinėms priemonėms įsigyti.
    Džiaugiamės, kad Jūsų vaikai gali mokytis gražiose gimnazijos erdvėse, dalyvauti edukacinėse išvykose, netradicinėse pamokose. 
       Jūsų pagalbos dėka gimnazija kasmet gražėja. Ačiū.

Gimnazijos direktorė Larisa Jalovaja

 

VILNIAUS „SANTAROS“ GIMNAZIJOS 2 PROC. PAJAMŲ MOKESČIO PANAUDOJIMO ATASKAITA