Eksternu dėmesiui

2020-2021 m.m. registruodamiesi eksternai pateikia šiuos dokumentus (su savim turėti originalus ir kopijas): Paso ar asmens tapatybės kortelės  kopiją. Brandos atestato kopiją. …