Eksternu dėmesiui

2020-2021 m.m. registruodamiesi eksternai pateikia šiuos dokumentus (su savim turėti originalus ir kopijas): Paso ar asmens tapatybės kortelės  kopiją. Brandos atestato kopiją. Brandos atestato priedo …

,,Vasara su knyga“

Prieš vasaros atostogas  ,,Santaros“  gimnazijos biblioteka  pakvietė moksleivius dalyvauti  akcijoje   „Vasara su knyga“. Akcijos dalyviams reikėjo perskaityti 5 knygas ir atsiųsti bibliotekininkei N.Vorkovič savo atsiliepimus. …