A. Juozapavičiaus g. 12,
LT-09311 Vilnius
Gimnazijos kodas - 304089960
Tel./faks. 8 5 272 78 41
rastine@santaros.vilnius.lm.lt

Tėvų forumas

     Kovo 28 d.vyko gimnazijos 1-10 kl. tėvų forumas. Gausiai susirinkę tėvai svarstė, kodėl mokiniams būtina jų pagalba mokantis, dalijosi patarimais iš savo asmeninės patirties, kaip jie padeda savo vaikui mokytis, kad šis patirtų sėkmę, kaip tėvai motyvuoja savo atžalą.


KANDIDATŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS ĮVERTINIMAS

motyvacija

KANDIDATŲ MOTYVACIJOS MOKYTIS ĮVERTINIMAS ORGANIZUOJAMAS:

  1. Balandžio 23 dieną 10.00 val.– į laisvas mokymosi vietas kitose klasėse;
  2. Balandžio 26 dieną 10.00 val.– į 5 klasę;
  3. Balandžio 27 dieną 10.00 val. – į 1 klasę.

Motyvacijos mokytis įvertinimas organizuojamas priimant asmenis į 1 ir 5 klases bei I ir III gimnazijos klases. Į kitas klases motyvacijos įvertinimas organizuojamas tik esant laisvų vietų tose klasėse.


Ekologijos žinovų konkursas

            Kovo 23 d.  gimnazijoje įvyko „Ekologijos žinovų“ konkursas. Mokiniai gvildeno globalias ekologijos problemas:„Valanda su direktore“

     Kovo 22 d. aktyviausi mokiniai rinkosi į  „Valandą su direktore“. Susitikime dalyvavo gimnazijos direktorė L. Jalovaja, direktorės pavaduotojos ugdymui  T. Lukoševičienė, T. Ginovič.


abc

Turime kuo didžiuotis!

       Kovo 21 d. Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijoje įvyko Vilniaus miesto tautinių mažumų mokyklų 7-8 kl. mokinių lietuvių kalbos diktanto konkursas „Lietuviškai rašyti moku!“


Meninio skaitymo konkursas 9-11 kl.

      Kovo 20 d. į 9-11 kl. meninio skaitymo konkursą susirinko negausus skaitovų būrelis. Gal dėl meiliai prašvitusios pavasario saulės jų buvo tiek nedaug… Kita vertus, komisiją sužavėjo skaitovų taisyklinga lietuvių kalba ir gražūs tekstai.